Pengenalan Individu yang ke luar negara terdedah kepada pelbagai risiko penyakit apabila berada di persekitaran yang asing. Risiko […]