(Podcasts) Kitar Semula – Apa Tanggungjawab Kita?Perkara di bincangkan dalam Mr Bagaimana Podcasts:

  • Apa itu kitar semula?
  • Apakah jenis bahan boleh dikitar semula?
  • Tanggung jawab kita untuk mengelaskan bahan –  bahan kitar semula
  • Memelihara sumber alam semulajadi
  • Kesimpulan

Follow Kami:

https://mrbagaimana.com/

Facebook, Twitter, Instagram, Linked In, Pocket, Path, Pinterest, Tumbler