Pihak SME Corp turut serta memberikan tunjuk ajar buat Usahawan PKS sewaktu Bincang Niaga yang lalu