Kerjaya – Permohonan Jawatan Bagi Juruteknik Atau Jurutera Elektronik Bio-Perubatan !!!

Kejuruteraan bioperubatan (bahasa Inggeris: biomedical engineering) didefinisikan sebagai aplikasi teknik dan prinsip kejuruteraan kepada bidang perubatan. Kejuruteraan bioperubatan adalah disiplin ilmu yang mendepani pengetahuan dalam kejuruteraan, biologi dan perubatan serta mempertingkatkan kesihatan manusia melalui aktiviti merentas disiplin yang menggabungkan sains kejuruteraan dengan sains bioperubatan dan amalan perubatan. Ia merupakan penggunaan […]

Bagaimana Memohon Bantuan Skim Zakat Dermasiswa & Pinjaman Pelajaran Bagi Anak – Anak Negeri Johor ? (Majlis Agama Islam Johor, MAIJ )

  Panduan Permohonan Bantuan Skim Zakat Dermasiswa & Pinjaman Pelajaran   Memenuhi syarat umum iaitu : Islam Warganegara Malaysia @ Penduduk tetap dengan syarat pasangan adalah warganegara Malaysia. Bermastautin di negeri Johor  untuk tempoh 1 tahun dan ke atas Pendapatan keluarga tidak mencukupi Had Al Kifayah. Melepasi proses Had Kifayah […]

Bagaimana Kaedah Pengurusan Bencana Diuruskan ? (Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM)

    Pengurusan Bencana   TAKRIF BENCANA Suatu kejadian yang menyebabkan gangguan kepada aktiviti masyarakat dan urusan Negara melibatkan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda, kerugian ekonomi dan kemusnahan alam sekitar yang melangkaui kemampuan masyarakat untuk mengatasinya dan memerlukan tindakan penggemblengan sumber yang ekstensif. TAHAP PENGURUSAN BENCANA Merujuk kepada […]

Bagaimana Cara – Cara Memohon Sebagai Sukarelawan Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM ?

    Jabatan Kebajikan Masyarakat sangat menggalakkan ahli masyarakat untuk menjadi Ahli Sukarelawan JKM bertujuan untuk menggalakkan penglibatan masyarakat dalam kerja kemasyarakatan dan memupuk semangat tolong menolong dan budaya ikram sejajar dengan Dasar Kebajikan Masyarakat. TERMA PEMILIHAN SUKARELAWAN JKM Berumur 18 tahun ke atas Keahlian terbuka kepada semua […]

Bagaimana Memohon Skim Bantuan Kebajikan Yang Diperuntukkan Oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (Welfare) ?

  Perkhidmatan bantuan kewangan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat disediakan kepada kumpulan sasar yang memerlukan supaya dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan sempurna. Secara prinsipnya, di dalam melaksanakan pemberian bantuan kepada rakyat, Kerajaan Malaysia tidak sesekali mengamalkan konsep Negara Kebajikan (Welfare State). Skim bantuan yang diwujudkan adalah sebagai alat dalam […]

Bagaimana Membayar Cukai Tanah Secara Atas Talian @ “Online” ? (Pejabat Tanah & Jajahan Kota Bharu)

Pejabat Tanah dan Jajahan Kota Bharu (PTJKB) merupakan sebuah jabatan Kerajaan Negeri yang terletak di bawah pentadbiran Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan. Lokasi Jajahan Kota Bharu disempadani oleh Jajahan Pasir Mas di sebelah barat, Jajahan Tumpat di sebelah Utara, Jajahan Bachok di sebelah Timur dan Jajahan Machang di […]

Bagaimana Memohon Bantuan Zakat Yang Diperuntukkan Oleh Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Terengganu, MAIDAM ?

Jenis Agihan / Bantuan Zakat   Berikut adalah bantuan-bantuan yang disediakan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM)   kepada asnaf-asnaf yang berkelayakan : Sektor Sosial dan Kemanusiaan • Bantuan Bulanan • Bantuan Sara Hidup • Bantuan Baikpulih Rumah/Bina Rumah Baru • Bantuan Perubatan/Hemodialisis • Bantuan Kecemasan/Bencana […]

Liga Super 2018 – Perlawanan Malam Ini, 08 Jun 2018

Perlawanan Malam Ini, 08 Jun 2018 LS15 KELANTAN KEDAH 08-06-2018 22:00 Stadium Darul Aman Siaran Langsung Liga Super 2018 – Kelantan FA vs Kedah FA Pastikan anda Follow Kami, Mr Bagaimana Laman Web Rasmi : http://mrbagaimana.com Facebook Page: https://www.facebook.com/mrbagaimana Youtube Live Streaming Page: https://www.youtube.com/channel/UCv4RuA__gYKWqBAgfs2jAdQ?view_as=subscriber Twitter Page: https://twitter.com/mrbagaimana?lang=en LinkedIn […]

Bagaimana Syarat – Syarat Mendaftarkan Orang Kurang Upaya di Jabatan Kebajikan Masyarakat ?

OBJEKTIF  PENDAFTARAN OKU Untuk mengetahui bilangan, taburan dan kategori OKU di negara ini bagi  maksud merancang program  berkaitan dengan pencegahan,   pendidikan, habilitasi dan rehabilitasi, latihan serta perkhidmatan. Untuk merancang penyediaan kemudahan yang bersesuaian  dengan  keperluan OKU. Untuk membolehkan OKU yang berdaftar mendapat perkhidmatan yang  bersesuaian menurut keperluan berdasarkan tahap […]

Bagaimana Syarat – Syarat Membuka Taska atau Pusat Asuhan Kanak – Kanak Mengikut Standard Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM ?

Bagaimanakah proses pendaftaran  TASKA? Jabatan Kebajikan Masyarakat bertindak sebagai ‘final agency’’ bagi pengeluaran Perakuan Pendaftaran TASKA. Ini bermakna sebelum suatu Perakuan itu dikeluarkan, kelulusan dari agensi-agensi teknikal yang lain perlu diperolehi.   AKTA TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK 1984 [AKTA 308] Tujuan penggubalan adalah untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran, pemeriksaan […]

Bagaimana Kaedah Perlindungan Yang Diberikan Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM Kepada Golongan Pengemis (Orang Papa) ?

  Pemulihan Orang Papa : Jabatan Kebajikan Masyarakat memberi fokus kepada golongan yang tiada tempat tinggal dan memerlukan perlindungan yang boleh ditakrifkan sebagai orang papa di bawah Akta Orang Papa 1977. Jabatan Kebajikan Masyarakat secara berkala dan ad-hoc sentiasa melakukan operasi bagi menyelamat orang papa yang terdiri daripada […]

Bagaimana Memohon Zakat Bantuan Deposit Van / Bas Sekolah / Lori Pick Up ( Perniagaan Bagi Asnaf Memerlukan ) ? (Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, MAIWP)

  Membantu asnaf membeli van atau bas sekolah bagi menjana pendapatan. Syarat Umum Beragama Islam Warganegara Malaysia Bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari (1) satu tahun dan masih menetap di Wilayah Persekutuan Tertakluk kepada pengiraan Had al-Kifayah.   Dokumen Yang Diperlukan Borang permohonan. – BORANG_BANTUAN_UMUM Senarai Semak. – SKIM_BANTUAN_DEPOSIT_VAN__BASSEKOLAH […]

Bagaimana Memohon Bantuan Zakat Untuk Deposit Sewa Rumah dan Sewa Rumah Bulanan Bagi Asnaf ? (Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, MAIWP)

  Membantu asnaf menjalani kehidupan dengan baik dan sempurna dengan mendiami rumah yang selamat dan selesa   Syarat Umum Beragama Islam Warganegara Malaysia Bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari (1) satu tahun dan masih menetap di Wilayah Persekutuan Tertakluk kepada pengiraan Had al-Kifayah.   Dokumen Yang Diperlukan […]