Main saham di Bursa Malaysia. Dulu orang panggil Bursa Saham Kuala Lumpur. BSKL. Untuk mula berjual beli saham, […]