Advertisements

Category: Kesihatan

Bidang Kerja Sosial Perubatan – Bagaimana Memohon Bantuan Waran Perjalanan Udara Awam Bagi Pesakit ?

Bagi memastikan kesinambungan dalam penjagaan dan rawatan,  rujukan pesakit di antara fasiliti-fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia dipraktikkan. Pesakit dirujuk sama ada dari klinik kesihatan ke hospital, atau dari hospital tanpa pakar ke hospital […]

Advertisements

Bagaimana pendekatan Pegawai Kerja Sosial Perubatan Dalam Memberi Bantuan Kepada Pesakit Di Klinik Kesihatan ?

Secara amnya, perkhidmatan Kerja Sosial Perubatan merangkumi pelbagai isu psikososial dan sosioekonomi yang melibatkan pendekatan multi-disiplin dalam mencapai objektif ‘total patient care’. Klinik Kesihatan kini bukan sahaja berperanan memberi rawatan kepada pesakit tetapi […]

%d bloggers like this:
Skip to toolbar