Tawaf Wada’ ialah tawaf ‘selamat tinggal’  yang wajib dikerjakan – bukan sahaja oleh setiap orang yang mengerjakan haji […]