Advertisements

Category: Ilmu Pengetahuan & Komunikasi

Bagaimana Memohon Bantuan Skim Zakat Dermasiswa & Pinjaman Pelajaran Bagi Anak – Anak Negeri Johor ? (Majlis Agama Islam Johor, MAIJ )

  Panduan Permohonan Bantuan Skim Zakat Dermasiswa & Pinjaman Pelajaran   Memenuhi syarat umum iaitu : Islam Warganegara Malaysia @ Penduduk tetap dengan syarat pasangan adalah warganegara Malaysia. Bermastautin di negeri Johor  untuk tempoh 1 tahun dan ke atas Pendapatan keluarga tidak mencukupi Had Al Kifayah. Melepasi proses Had Kifayah […]

Advertisements

Bagaimana Cara – Cara Memohon Sebagai Sukarelawan Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM ?

    Jabatan Kebajikan Masyarakat sangat menggalakkan ahli masyarakat untuk menjadi Ahli Sukarelawan JKM bertujuan untuk menggalakkan penglibatan masyarakat dalam kerja kemasyarakatan dan memupuk semangat tolong menolong dan budaya ikram sejajar dengan Dasar Kebajikan Masyarakat. TERMA PEMILIHAN SUKARELAWAN JKM Berumur 18 tahun ke atas Keahlian terbuka kepada semua […]

Bagaimana Memohon Skim Bantuan Kebajikan Yang Diperuntukkan Oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (Welfare) ?

  Perkhidmatan bantuan kewangan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat disediakan kepada kumpulan sasar yang memerlukan supaya dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan sempurna. Secara prinsipnya, di dalam melaksanakan pemberian bantuan kepada rakyat, Kerajaan Malaysia tidak sesekali mengamalkan konsep Negara Kebajikan (Welfare State). Skim bantuan yang diwujudkan adalah sebagai alat dalam […]

Bagaimana Membayar Cukai Tanah Secara Atas Talian @ “Online” ? (Pejabat Tanah & Jajahan Kota Bharu)

Pejabat Tanah dan Jajahan Kota Bharu (PTJKB) merupakan sebuah jabatan Kerajaan Negeri yang terletak di bawah pentadbiran Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan. Lokasi Jajahan Kota Bharu disempadani oleh Jajahan Pasir Mas di sebelah barat, Jajahan Tumpat di sebelah Utara, Jajahan Bachok di sebelah Timur dan Jajahan Machang di […]

Bagaimana Memohon Bantuan Zakat Yang Diperuntukkan Oleh Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Terengganu, MAIDAM ?

Jenis Agihan / Bantuan Zakat   Berikut adalah bantuan-bantuan yang disediakan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM)   kepada asnaf-asnaf yang berkelayakan : Sektor Sosial dan Kemanusiaan • Bantuan Bulanan • Bantuan Sara Hidup • Bantuan Baikpulih Rumah/Bina Rumah Baru • Bantuan Perubatan/Hemodialisis • Bantuan Kecemasan/Bencana […]

Bagaimana Syarat – Syarat Mendaftarkan Orang Kurang Upaya di Jabatan Kebajikan Masyarakat ?

OBJEKTIF  PENDAFTARAN OKU Untuk mengetahui bilangan, taburan dan kategori OKU di negara ini bagi  maksud merancang program  berkaitan dengan pencegahan,   pendidikan, habilitasi dan rehabilitasi, latihan serta perkhidmatan. Untuk merancang penyediaan kemudahan yang bersesuaian  dengan  keperluan OKU. Untuk membolehkan OKU yang berdaftar mendapat perkhidmatan yang  bersesuaian menurut keperluan berdasarkan tahap […]

Bagaimana Syarat – Syarat Membuka Taska atau Pusat Asuhan Kanak – Kanak Mengikut Standard Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM ?

        Bagaimanakah proses pendaftaran  TASKA? Jabatan Kebajikan Masyarakat bertindak sebagai ‘final agency’’ bagi pengeluaran Perakuan Pendaftaran TASKA. Ini bermakna sebelum suatu Perakuan itu dikeluarkan, kelulusan dari agensi-agensi teknikal yang lain perlu diperolehi.       AKTA TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK 1984 [AKTA 308] Tujuan penggubalan adalah […]

Bagaimana Kaedah Perlindungan Yang Diberikan Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM Kepada Golongan Pengemis (Orang Papa) ?

  Pemulihan Orang Papa : Jabatan Kebajikan Masyarakat memberi fokus kepada golongan yang tiada tempat tinggal dan memerlukan perlindungan yang boleh ditakrifkan sebagai orang papa di bawah Akta Orang Papa 1977. Jabatan Kebajikan Masyarakat secara berkala dan ad-hoc sentiasa melakukan operasi bagi menyelamat orang papa yang terdiri daripada […]

Bagaimana Memohon Zakat Bantuan Deposit Van / Bas Sekolah / Lori Pick Up ( Perniagaan Bagi Asnaf Memerlukan ) ? (Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, MAIWP)

  Membantu asnaf membeli van atau bas sekolah bagi menjana pendapatan. Syarat Umum Beragama Islam Warganegara Malaysia Bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari (1) satu tahun dan masih menetap di Wilayah Persekutuan Tertakluk kepada pengiraan Had al-Kifayah.   Dokumen Yang Diperlukan Borang permohonan. – BORANG_BANTUAN_UMUM Senarai Semak. – SKIM_BANTUAN_DEPOSIT_VAN__BASSEKOLAH […]

Bagaimana Memohon Bantuan Zakat Untuk Deposit Sewa Rumah dan Sewa Rumah Bulanan Bagi Asnaf ? (Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, MAIWP)

  Membantu asnaf menjalani kehidupan dengan baik dan sempurna dengan mendiami rumah yang selamat dan selesa   Syarat Umum Beragama Islam Warganegara Malaysia Bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari (1) satu tahun dan masih menetap di Wilayah Persekutuan Tertakluk kepada pengiraan Had al-Kifayah.   Dokumen Yang Diperlukan […]

Bagaimana Memohon Bantuan Zakat Bagi Asnaf Menghadapi Musibah ? (Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, MAIWP)

  Membantu meringankan beban mangsa yang ditimpa musibah iaitu benca alam dan kecurian. Syarat Umum Beragama Islam Warganegara Malaysia Bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari (1) satu tahun dan masih menetap di Wilayah Persekutuan Tertakluk kepada pengiraan Had al-Kifayah.   Dokumen Yang Diperlukan Borang permohonan: – BORANG_BANTUAN_UMUM Senarai […]

Bagaimana Memohon Bantuan Zakat Untuk Kos Guaman Syarie ? (Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, MAIWP)

  Membantu asnaf yang menghadapi tuntutan yang berkaitan kes Mahkamah Syariah atas kes-kes seperti ta’lik, fasakh,hadhanah, nafkah dan kes-kes yang berkaitan.   Syarat Umum Beragama Islam Warganegara Malaysia Bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari (1) satu tahun dan masih menetap di Wilayah Persekutuan Tertakluk kepada pengiraan Had […]

Bagaimana Memohon Bantuan Zakat Bagi Asnaf Untuk Menyelesaikan Hutang (Al-Gharimin) , Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, MAIWP

Membantu asnaf yang mempunyai tanggungan hutang bagi memenuhi keperluan asasi seperti makanan, kesihatan dan  perlindungan   Syarat Umum Beragama Islam Warganegara Malaysia Bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari (1) satu tahun dan masih menetap di Wilayah Persekutuan Tertakluk kepada pengiraan Had al-Kifayah. Dokumen Yang Diperlukan Borang permohonan. […]

Bagaimana Memohon Bantuan Zakat Kecemasan Bagi Asnaf Yang Memerlukan ? (Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, MAIWP)

    Bantuan yang berikan secara tunai kepada asnaf yang memerlukan Syarat Umum Beragama Islam Warganegara Malaysia Bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari (1) satu tahun dan masih menetap di Wilayah Persekutuan Tertakluk kepada pengiraan Had al-Kifayah (Sila baca penerangan di bawah)   Dokumen Yang Diperlukan Borang […]

Bagaimana Memohon Skim Bantuan Zakat Bagi Pelajar Menuntut Kolej Antarabangsa Sains Perubatan PUSRAWI (PICOMS) ? (Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, MAIWP)

    Bantuan ini disalurkan kepada para pelajar Kolej Antarabangsa Sains Perubatan PUSRAWI (PICOMS) secara bulanan yang akan dimasukan terus ke akauan. PICOMS menawarkan 11 program pengajian seperti berikut : 1. Diploma Farmasi 2. Diploma Fisioterapi 3. Diploma Sains Perubatan 4. Diploma Pembantu Perubatan 5. Diploma Kesihatan & […]

Bagaimana Memohon Bantuan Zakat Untuk Deposit Membeli Rumah Kos Rendah Bagi Golongan Asnaf ? ( Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan )

  Membantu asnaf menjalani kehidupan yang lebih selasa dan selamat. Syarat Umum Beragama Islam Warganegara Malaysia Bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari (1) satu tahun dan masih menetap di Wilayah Persekutuan Tertakluk kepada pengiraan Had al-Kifayah. Dokumen Yang Diperlukan Borang permohonan. – BORANG_BANTUAN_UMUM Satu keping gambar pemohon berwarna […]

Bagaimana Memohon Bantuan Untuk Memulakan Perniagaan Bagi Golongan Asnaf ? ( Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan )

  Membantu peniaga-peniaga yang telah memulakan perniagaan atau modal tambahan bagi menjana pendapatan golongan asnaf Syarat Umum Beragama Islam Warganegara Malaysia Bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari (1) satu tahun dan masih menetap di Wilayah Persekutuan Tertakluk kepada pengiraan Had al-Kifayah.   Dokumen Yang Diperlukan Borang permohonan. […]

Bagaimana Memohon Bantuan Perubatan (Hemodialisis, Peralatan Kesihatan dan AM) ? ( Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan )

    Bantuan Perubatan diberikan kepada tiga bentuk iaitu bantuan perubatan am (pembedahan atau ubatan), bantuan peralatan kesihatan dan bantuan hemodialisis bagi meringankan beban untuk mendapatan rawatan dari mana-mana hospital kerajaan. Syarat Umum Beragama Islam Warganegara Malaysia Bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari (1) satu tahun dan […]

Bagaimana Memohon Bantuan Zakat Untuk Perkahwinan Bagi Asnaf ? ( Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan )

  Membantu meringankan beban asnaf untuk melangsungkan perkahwinan Syarat Umum Beragama Islam Warganegara Malaysia Bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari (1) satu tahun dan masih menetap di Wilayah Persekutuan Tertakluk kepada pengiraan Had al-Kifayah.   Dokumen diperlukan: Borang permohonan. – BORANG_BANTUAN_UMUM Senarai Semak. – SKIM_BANTUAN__ERKAHWINAN Satu keping gambar pemohon […]

Bagaimana Memohon Bantuan Zakat Untuk Membeli Motosikal Bagi Orang Kurang Upaya (OKU) ? ( Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan )

  Membantu golongan OKU menjalani kehidupan yang teratur. Syarat Umum Beragama Islam Warganegara Malaysia Bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari (1) satu tahun dan masih menetap di Wilayah Persekutuan Tertakluk kepada pengiraan Had al-Kifayah. Dokumen Yang Diperlukan Borang permohonan. – BORANG_BANTUAN_UMUM Senarai Semak – SKIM_BANTUAN_DEPOSIT_MOTOSIKAL_OKU Satu keping gambar pemohon […]

Bagaimana Memohon Bantuan Zakat Aidilfitri ? ( Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan )

  Bantuan diberikan kepada penerima bantuan kewangan bulanan bagi membantu asnaf menyambut Hari Raya dengan menyalurkan bantuan berbentuk wang tunai melalui akaun bank. Syarat Umum Beragama Islam Warganegara Malaysia Bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari (1) satu tahun dan masih menetap di Wilayah Persekutuan Tertakluk kepada pengiraan […]

Bagaimana Memohon Bantuan Yuran Tuisyen Atau Kelas Tambahan Bagi Pelajar ? ( Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan)

  Membantu anak-anak asnaf membayar yuran tuisyen Syarat Umum Beragama Islam Warganegara Malaysia Bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari (1) satu tahun dan masih menetap di Wilayah Persekutuan Tertakluk kepada pengiraan Had al-Kifayah. Dokumen Yang Diperlukan Borang permohonan. – BORANG_BANTUAN_UMUM Satu keping gambar pemohon berwarna berukuran passport (menutup […]

Bagaimana Memohon Bantuan Pakaian dan Peralatan Persekolahan Anak -Anak ? ( Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan )

    Pelajar yang telah menerima bantuan am pelajaran. Pelajar tersebut layak menerima bantuan peralatan persekolahan. Syarat Umum Beragama Islam Warganegara Malaysia Bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari (1) satu tahun dan masih menetap di Wilayah Persekutuan Tertakluk kepada pengiraan Had al-Kifayah. Dokumen Yang Diperlukan Borang Permohonan. […]

Bagaimana Memohon Bantuan Am Persekolahan Anak – Anak ? ( Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan)

Membantu anak-anak asnaf bagi peringkat sekolah rendah dan menengah untuk membayar yuran dan keperluan pembelajaran. Syarat Umum Beragama Islam Warganegara Malaysia Bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari (1) satu tahun dan masih menetap di Wilayah Persekutuan Tertakluk kepada pengiraan Had al-Kifayah. Dokumen Yang Diperlukan Borang permohonan – BORANG_BANTUAN_UMUM […]

Bagaimana Memohon Bantuan Zakat Galakan Hafazan Al-Quran Anak – Anak ? ( Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan )

  Satu inisiatif bagi memberikan galakan kepada umat Islam untuk menghafaz Al-Quran. Syarat Umum Beragama Islam Warganegara Malaysia Bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari (1) satu tahun dan masih menetap di Wilayah Persekutuan Tertakluk kepada pengiraan Had al-Kifayah. Dokumen Yang Diperlukan Borang permohonan – BORANG_BANTUAN_UMUM Borang SKIM__BANTUAN_GALAKAN_HAFAZ_ALQURAN Satu […]

Bagaimana Memohon Bantuan Am Pelajaran IPT / Bantuan Persediaan IPT ? (Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan)

  Membantu pelajar yang menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Syarat Umum Beragama Islam Warganegara Malaysia Bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari (1) satu tahun dan masih menetap di Wilayah Persekutuan Tertakluk kepada pengiraan Had al-Kifayah (Sila baca penerangan di bawah)   Dokumen Yang Diperlukan Borang […]

Program Bantuan Kepada Asnaf Lepasan SPM Melanjutkan Pelajaran Pusat Pengajian Terpilih – Majlis Agama Islam Kelantan

PROGRAM PENGAJIAN ASNAF LEPASAN SPM – MAIK Program ini merupakan program utama bagi Unit Pendidikan melibatkan pembiayaan dan penajaan pelajar-pelajar asnaf negeri Kelantan melanjutkan pengajiaan ke institusi pengajian yang terpilih. Sejak bermulanya program ini pada tahun 2012 sehingga kini (2016), hampir 400 orang pelajar telah ditaja oleh MAIK […]

Semakan Permohonan Bantuan Zakat Bagi Pelajar Yang Ingin Melanjutkan Pelajaran Ke IPT – Majlis Agama Islam Kelantan

  Semakan Permohonan Bantuan Zakat Bagi Pelajar Yang Ingin Melanjutkan Pelajaran Ke IPT – Majlis Agama Islam Kelantan   Sila klik ikon di bawah:       Jika Anda Belum Membuat Sebarang Pendaftaran Permohonan Bantuan Zakat Bagi Pelajar Yang Ingin Melanjutkan Pelajaran Ke IPT, atau Ingin Mengetahui Lebih […]

Permohonan Secara Online Bantuan Zakat Untuk Pelajar Melanjutkan Pelajaran ke IPT – MAIK

Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan telah memperkenalkan bantuan zakat melanjutkan pengajian ke Institut Pengajian Tinggi (IPT) pada tahun 1998 secara One-off. Ini membolehkan pelajar-pelajar dari golongan asnaf memohon bantuan zakat tersebut bagi meringankan beban untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat Diploma atau Ijazah. Terdapat dua (2) […]

Bagaimana Memohon Bantuan Zakat Bagi Pelajar Untuk Melanjutkan Pelajaran ke IPT ? (Majlis Agama Islam Kelantan)

“Sila Baca Sampai Habis” Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan telah memperkenalkan bantuan zakat melanjutkan pengajian ke Institut Pengajian Tinggi (IPT) pada tahun 1998 secara One-off. Ini membolehkan pelajar-pelajar dari golongan asnaf memohon bantuan zakat tersebut bagi meringankan beban untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat Diploma atau […]

%d bloggers like this:
Skip to toolbar