Advertisements

Category: Ilmu Pengetahuan & Komunikasi

(Video) Public Speaking Training – 5 Aspects of a Powerful Speaking Voice

Advertisements

Advertisements

Bagaimana Memohon Bantuan Zakat Bagi Asnaf Al- Gharimin (Menyelesaikan hutang)? (Tabung Baituilmal Majlis Islam Sarawak )

  Sejajar dengan peranannya, Tabung Baitulmal Sarawak telah mengorak langkah bergerak kehadapan bagi membela nasib umat Islam yang terhimpit dalam kemiskinan dan kemalaratan hidup. Umpamanya golongan mustadafin yang amat memerlukan sokongan dan bantuan termasuk saraan hidup. Tabung Baitulmal Sarawak telah mewujudkan satu lagi program kemasyarakatan bagi menghulurkan bantuan […]

%d bloggers like this:
Skip to toolbar