Advertisements

Author Archives

Mr Bagaimana

Bagaimana Pengertian Aliran Tunai ?

Aliran tunai adalah pergerakan tunai ke dalam atau keluar suatu perniagaan, projek, atau produk kewangan. (Perhatikan bahawa tunai “tunai” digunakan di dalam satu istilah yang lebih luas, yang mana ia termasuk deposit bank.) Ia biasanya […]

Advertisements
%d bloggers like this:
Skip to toolbar