Bayar Zakat Atas Talian (Himpunan Pautan-Pautan Portal Pusat Pungutan Zakat di seluruh Malaysia)

Di bawah adalah himpunan pautan pautan atas talian Portal Pusat Pungutan Zakat di seluruh Malaysia.

Semua Pautan di bawah adalah SAH sehingga 24 Mei 2020, 1 Syawal 1441 H, Jam 8:00 pagi.

BAYAR ZAKAT FITRAH SEGERA !!!

Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Perseketuan, MAIWP


Pusat Pungutan Zakat Lembaga Zakat Selangor


Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Johor


Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Adat Istiadat Terengganu


Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis


Pusat Pungutan Zakat Lembaga Zakat Negeri Kedah


Pusat Pungutan Zakat Pulau Pinang


Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perak


Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK


Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Negeri Sembilan


Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Melaka, MAIM


Pusat Pungutan Zakat Majlis Ugama Islam & Adat Resam Melayu Pahang


Pusat Pungutan Zakat Tabung Baitulmal Sarawak


Pusat Pungutan Zakat Majlis Ugama Islam Sabah


Berkaitan