Pembiayaan sosial Islam merupakan kaedah yang berkesan untuk membantu UMKM

Menggunakan kewangan sosial Islam memungkinkan institusi kewangan (FI), khususnya Bank Islam Malaysia Bhd, menawarkan kemudahan pembiayaan kepada perusahaan kecil mikro (UMKM) dengan cara yang lebih layak.

Dalam konteks Bank Islam, kewangan sosial adalah pendekatan untuk menawarkan produk, perkhidmatan dan inisiatif perbankan secara strategik, di luar perbankan tradisional, yang memberikan impak sosial dan pulangan ekonomi untuk memelihara orang yang tidak dapat bank menjadi bankable.

Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Malaysia Bhd Muazzam Mohamed berkata UMKM biasanya tidak mempunyai rekod kredit, berada dalam kedudukan kewangan yang lemah dan mempunyai struktur perniagaan tidak rasmi, yang berisiko tinggi terhadap risiko kredit. Risiko dan kerentanan kredit yang dirasakan ini mungkin tidak sesuai dengan selera FI dari sisi pendanaan.

“Di Malaysia, pembiayaan kepada UMKM belum menjadi arus perdana. Itu memang ada, tetapi untuk UMKM melakukan lebih banyak lagi – ada batasan kerana skala mereka, “katanya pada webinar” Menjawab Covid-19: Bagaimana kewangan Islam dapat membantu “semalam.

Beliau berkata, cabaran bagi FI tradisional untuk membantu UMKM adalah terutamanya membiayai ketidakcocokan, risiko kredit dan kesan.

Katanya, FI tradisional dibiayai oleh sumber pendanaan mencari kadar – pendeposit dan pemegang saham dan ini memerlukan pulangan deposit dan pelaburan yang optimum. Penyimpan untuk FI tradisional juga memerlukan jaminan / perlindungan terhadap simpanan dan penempatan mereka (jumlah pokok).

Amalan pengurusan risiko FI dibina untuk menegakkan objektif yang lebih tinggi untuk melindungi wang pendeposit. Kerana kredit yang lemah dan kekurangan jaminan, pembiayaan kredit mikro menarik kadar pinjaman yang tinggi.

Sebaliknya, cabaran untuk mikro FI bukan komersial adalah terutamanya pada kepercayaan dan impak.

Ini termasuk kurangnya ketelusan penggunaan derma kepada penerima; kekurangan peraturan dan pengawasan mikro FI; pengesanan sumber pembiayaan; aliran tidak tetap / tidak konsisten untuk sumber pembiayaan (terutamanya dari sumbangan); keupayaan pengurusan yang terhad dan kecekapan operasi dalam FI mikro; bahagian pembiayaan yang lebih tinggi disalurkan ke arah kos operasi berbanding penerima; serta keupayaan terhad untuk simpanan dan simpanan.

“Apabila anda beroperasi secara kecil-kecilan, anda tidak mempunyai skala ekonomi dan kos dana yang dikenakan kepada peminjam anda menjadi lebih tinggi. Bukan bermaksud bahawa kemudahan pembiayaan mikro tidak diberikan kepada MSMES di Malaysia tetapi ia memerlukan kos yang tinggi. Itu lazim.

“Bagi kami, untuk membantu UMKM kembali dan beroperasi semula selepas Covid-19, kami perlu memastikan bahawa kami dapat menyediakan kemudahan ini kepada mereka dengan harga yang jauh lebih murah atau lebih rendah. 

Menggunakan mekanisme pembiayaan sosial masih tidak akan percuma, tetapi akan jauh lebih murah daripada menggunakan mod tradisional, ”jelas Muazzam.

Katanya, Bank Islam dapat menggerakkan dana dengan menggunakan sumber zakat yang memungkinkan bagi FI tradisional untuk menawarkan pembiayaan kepada pengusaha yang lebih kecil yang sebelumnya dianggap tidak dilayan dan tidak dapat di bank. Di samping itu, kaedah kewangan sosial lain seperti wakaf dan sadaqa juga membantu dalam tujuan ini.

“Sebagai contoh, daripada menggunakan dana pendeposit, kami menarik wang menggunakan sumber sadaqa seperti dari sumbangan, koleksi, sumber amal kami sendiri dan platform crowdfunding,” kata Muazzam.

Sementara itu, penasihat kanan Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Aamir A Rehman berkata, mod kewangan Islam – dan terutamanya kewangan sosial Islam – sangat relevan dalam banyak konteks, terutamanya apabila bahagian pasaran perbankan Islam Malaysia melebihi 25% dan lebih daripada 90% umat Islam di negara ini melibatkan zakat.

Beliau berkata, agensi zakat dapat menggunakan pendekatan berstruktur untuk peningkatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan kesan Covid-19, sementara bank, pelabur dan pemodal lain juga dapat mengoptimumkan kesan SDG mereka.

Dia menjelaskan bahawa sukuk dan wakaf dapat memberikan pembiayaan jangka panjang dan meningkatkan daya tahan, dan penerbitannya dapat dikaitkan dengan SDGs tertentu dan hasil pemulihan Covid-19. 

Orientasi impak sosial dapat memperluas dasar peserta secara global dan struktur wakaf dapat digunakan untuk infrastruktur sosial yang diperlukan untuk meningkatkan daya tahan jangka panjang.

Sumber: The Sun Daily


Berkaitan