Skim iTEKAD Bank Islam untuk pengusaha mikro, yang dipengaruhi oleh Covid-19

Bank Islam Malaysia Bhd melancarkan program pembiayaan mikro iTEKAD untuk usahawan mikro dan mereka yang terjejas oleh kehilangan pendapatan akibat Covid-19.

Bank Islam mengatakan bahawa program ini menawarkan modal permulaan dengan pengaturan pembiayaan mikro yang berpatutan untuk pemohon yang layak untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan mereka untuk menjana pendapatan yang berterusan.

Sebagai tambahan kepada pembiayaan modal kerja, iTEKAD akan menggunakan dana zakat untuk pembelian alat dan peralatan yang diperlukan untuk penerima yang layak.

“iTEKAD juga melibatkan kolaborasi dengan rakan pelaksana terpilih seperti Majlis Agama Islam Negeri, agensi dan badan bukan kerajaan.

“Sebagai institusi kewangan Islam perintis yang berpartisipasi, Bank Islam akan bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) dan SME Corp Malaysia pada fasa pertama program ini,” katanya hari ini.

Melalui kerjasama itu, Bank Islam mengatakan, penerima akan menerima latihan keusahawanan dan pengurusan kewangan yang tersusun.

Ini untuk memastikan mereka mendapat pemahaman, kemahiran dan pengetahuan yang lebih holistik dalam menguruskan perniagaan mereka dengan cekap dan berkesinambungan.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Ugama) Datuk Seri Dr Zulkifli Mohamad al-Bakri berkata, iTEKAD adalah jalan untuk membantu pengusaha mikro dan asnaf B40 yang sangat terjejas oleh wabak Covid-19.

Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Mohd Muazzam Mohamed berkata, iTEKAD sejajar dengan nilai-nilai dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemeliharaan kekayaan, nyawa, kemakmuran dan akal.

Mohd Muazzam mengatakan itu juga sejajar dengan falsafah Pengantaraan Berasaskan Nilai, sehingga memperkuat komitmen bank dalam mendukung usaha kecil.

“Bank Islam memperuntukkan RM5 juta dari Dana Kemudahan Perusahaan Mikro Bank Negara Mslaysia untuk program pembiayaan mikro ini.

“Pemohon yang memenuhi syarat yang mematuhi kriteria asnaf yang dipandu oleh peraturan dan prinsip Syariah akan mendapat keuntungan daripada peruntukan dana Zakat sebanyak RM300,000 Bank Islam,” katanya.

Katanya, fasa pertama program ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada 100 penerima pada akhir tahun ini.

Bank telah menerima 14 jumlah permohonan, terutamanya dari pengusaha mikro dalam sektor makanan dan minuman, pembuatan dan perkhidmatan Di Wilayah Persekutuan.

“Peserta terpilih akan menjalani latihan di bawah SME Corp mulai bulan Julai,” tambahnya.

Sumber: NST


Berkaitan