Aplikasi Hosting 2020 – Idea Baru Oleh Amazon Web Services, IBM, Rackspace, Google, Liquide Web, Microsoft, Sungard AS, Navisite

Photo by Field Engineer on Pexels.com

Hosting aplikasi adalah penyelesaian Software-as-a-Service (SaaS) yang didorong oleh infrastruktur awan jauh dan dapat dicapai secara global melalui internet. 

Juga, aplikasi yang dihoskan memungkinkan pengguna akhir melakukan dan mengendalikan aplikasi perisian sepenuhnya dari cloud pada langganan berulang. Secara sederhana, hosting aplikasi adalah perkhidmatan yang menawarkan platform pengkomputeran yang memungkinkan penyampaian perisian melalui internet dan dapat memberikan platform operasi untuk aplikasi perisian apa pun. 

Photo by Field Engineer on Pexels.com

Selain itu, hosting aplikasi membantu perniagaan yang terletak di pelbagai geografi untuk memanfaatkan aplikasi yang dihoskan dalam talian.

Laporan Aplikasi Hosting Aplikasi oleh The Insight Partners memberikan analisis terperinci mengenai pengembangan pasaran kawasan; landskap kompetitif; saiz pasaran global, serantau, dan negara; pemain pasaran impak; analisis pertumbuhan pasaran; bahagian pasaran; analisis peluang; pelancaran produk; Pembangunan terbaru; analisis penjualan; pertumbuhan segmentasi; inovasi teknologi; dan pengoptimuman rantaian nilai.

Penerapan dalam Software-as-a-Service (SaaS), serta pendekatan yang berpusat pada perisian di kalangan perniagaan IT untuk meningkatkan kelebihan daya saing, adalah beberapa faktor utama yang mendorong pertumbuhan pasar hosting aplikasi. 

Lebih-lebih lagi, penerimaan agnostik yang pelbagai untuk peningkatan teknologi dalam proses perniagaan diharapkan dapat mempermudah penggunaan perkhidmatan dan penyelesaian hosting dengan kadar yang tinggi.

Tidak ketinggalan, data dan maklumat yang dikumpulkan ini ditunjukkan dengan sangat baik dalam keseluruhan laporan Market Hosting Market dengan bantuan grafik, carta atau jadual yang paling tepat untuk mempermudah aliran maklumat untuk pemahaman pengguna yang lebih baik. 

Laporan Market Hosting Aplikasi ini adalah penyelesaian pasti yang boleh diguna pakai oleh perniagaan untuk berkembang maju di pasaran yang cepat berubah ini.

Mengikut Kawasan dan Negara,
Asia Pasifik:  China, Jepun, India, dan Kawasan Asia Pasifik yang lain
:  Jerman, UK, Perancis, dan Eropah yang lain di
Amerika Utara:  AS, Mexico, dan Kanada
Amerika Latin:  Brazil dan kawasan lain di Latin Amerika
Timur Tengah & Afrika:  Negara-negara GCC dan Kawasan Timur Tengah & Afrika yang lain

Pemain utama dalam Pasaran Hosting Aplikasi global termasuk

Amazon Web Services, Inc., IBM, Rackspace Inc., Google LLC, Liquid Web, LLC, Microsoft, Sungard AS, DXC Technology Company, Apprenda (Atos SE), NaviSite, Inc.

Photo by Pixabay on Pexels.com

PANDUAN LAPORAN PENYELIDIKAN RAKAN WAWASAN

  • Laporan ini memberikan tren kualitatif dan kuantitatif Hosting Aplikasi global di semua jenis, penggunaan, ukuran organisasi, pengguna akhir, dan geografi.
  • Laporan ini dimulakan dengan pengambilan utama (bab dua), menyoroti trend dan pandangan utama Hosting Aplikasi global.
  • Bab tiga memberikan metodologi kajian kajian.
  • Bab empat selanjutnya memberikan analisis ekosistem bersama dengan analisis PEST untuk setiap wilayah.
  • Bab lima menyoroti dinamika industri utama dalam Aplikasi Hosting, termasuk faktor-faktor yang mendorong pasar, pencegah yang berlaku, peluang yang berpotensi dan juga tren masa depan. Analisis impak pemacu dan pengekangan ini juga dibahas dalam bahagian ini.
  • Bab enam membincangkan senario Hosting Aplikasi global, dari segi pendapatan pasaran bersejarah, dan ramalan hingga tahun 2027.
  • Bab tujuh hingga sebelas membincangkan segmen Hosting Aplikasi mengikut jenis, penyebaran, ukuran organisasi, pengguna akhir, dan geografi di Amerika Utara, Eropah, Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika, Amerika Selatan dan Tengah. Mereka merangkumi ramalan pendapatan pasaran, dan faktor yang mendorong dan mengatur pertumbuhan.
  • Bab dua belas menerangkan analisis landskap industri. Ini memberikan penerangan terperinci mengenai pelbagai aktiviti perniagaan seperti inisiatif pasaran, perkembangan baru, penggabungan dan usaha sama di seluruh dunia bersama dengan landskap yang kompetitif.
  • Bab tiga belas memberikan profil terperinci syarikat-syarikat utama yang beroperasi di Hosting Aplikasi global. Syarikat-syarikat tersebut telah diprofilkan berdasarkan fakta utama, perihal perniagaan, produk dan perkhidmatan, gambaran keseluruhan kewangan, analisis SWOT, dan perkembangan utama.
  • Bab keempat belas, iaitu lampiran adalah merangkumi gambaran keseluruhan ringkas mengenai syarikat, daftar istilah, maklumat hubungan, dan bahagian penafian.

Sumber: 3WNews


Berkaitan