Koleksi Hadis – Berat Sama Dipikul Ringan Sama Dijinjing

Hadith: 

Daripada Abu Musa al-Asy’ari RA katanya, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya kaum Asy‘irin apabila kehabisan atau hampir habis bekalan makanan di dalam peperangan atau bekalan makanan keluarga di Madinah berkurangan, mereka mengumpulkan apa yang ada pada mereka dalam sehelai kain, kemudian mereka membahagikan sesama mereka di dalam satu bekas dengan sama rata. Mereka itu dari golonganku dan aku dari golongan mereka.”  

Huraian Hadith: 

  1. Semangat berat sama dipikul ringan sama dijinjing adalah penting dalam sebuah masyarakat untuk menghidupkan perpaduan sesama manusia.
  2. Islam menyanjung tinggi orang yang sanggup berkorban membantu saudaranya yang susah walaupun terpaksa menghadapi kesusahan.
  3. Umat Islam dilarang bersifat mementingkan diri sendiri kerana ia boleh mendatangkan kesan yang buruk dalam masyarakat.
  4. Hadith ini menyatakan kelebihan kaum Asy‘irin, kerana Rasulullah SAW telah memberi pengiktirafan bahawa mereka adalah sebahagian daripada dirinya dari sudut hampirnya akhlak dan cara mereka dengan akhlak Junjungannya.

(Hadith Riwayat al-Bukhari dan Muslim)  

Keterangan : Asy‘irin adalah kaum Abu Musa al-Asy’ari, dinisbahkan kepada datuk mereka al-Asy ‘ari bin Qahtan.   

Sumber: Kitab Riyadhus Salihin

Rujukan Hadis: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM

http://www.islam.gov.my/e-hadith/289-berat-sama-dipikul-ringan-sama-dijinjing


Host: Mohd Fauzan Mat Noor

Facebook Profile: https://www.facebook.com/fauzan.matnoor

Follow Podcasts Kami:

Portal: https://mrbagaimana.com/

Podcasts: https://mrbagaimana.com/portfolio/

Podcasts Blog: https://mrbagaimana.com/category/podcasts/

Media Sosial Mr Bagaimana: Facebook, Twitter, Instagram, Linked In, Pocket, Path, Pinterest, Tumbler


Terkini di Mr Bagaimana Podcasts