Saham Pasaran Islam Di Bursa Malaysia – Bursa Suq Al-Sila ‘(BSAS)

Photo by energepic.com on Pexels.com

BSAS adalah platform dagangan komoditi yang khusus ditujukan untuk memudahkan pengurusan dan pembiayaan kecairan Islam oleh institusi kewangan Islam. Dimulakan sebagai projek kebangsaan, BSAS mempamerkan kerjasama Bank Negara Malaysia (BNM), Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), Bursa Malaysia Berhad (Bursa Malaysia) dan peserta industri yang menyokong inisiatif Pusat Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia (MIFC). 

Ia menerima kerjasama yang erat dan sokongan kuat dari Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi melalui Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB), Persatuan Minyak Sawit Malaysia (MPOA) dan Majlis Minyak Sawit Malaysia (MPOC).

Platform berasaskan web sepenuhnya elektronik menyediakan pemain industri dengan cara untuk melakukan pelbagai komoditi dan perdagangan pelbagai mata wang dari seluruh dunia.

Usaha perintis ini memperkuat kekuatan Malaysia dalam industri kewangan Islam dan Minyak Sawit mentah. BSAS adalah satu lagi penawaran inovatif dan pertama di dunia untuk Malaysia, mengukuhkan kedudukannya sebagai pusat kewangan Islam antarabangsa. Sebenarnya, BSAS mengintegrasikan pasaran kewangan dan modal Islam global bersama-sama dengan pasaran komoditi.

Semua perniagaan dan aktiviti BSAS diuruskan oleh Bursa Malaysia Islamic Services Sdn. Bhd. (BMIS), anak syarikat milik penuh Bursa Malaysia yang dikawal selia, telus dan mematuhi sepenuhnya Syariah.

Untuk maklumat lebih lanjut Bursa Suq Al-Sila ‘, hantar e-mel kepada kami di bsas@bursamalaysia.com .