Mr Bagaimana

Kenapa Memilih Yang Haram ? Tukar Segera Simpanan KWSP Anda Kepada Simpanan Shariah !!!

Simpanan Shariah

Simpanan Shariah merupakan suatu pilihan simpanan bagi ahli yang diuruskan dan dilaburkan oleh KWSP mengikut prinsip syariah.

Bagi memastikan Simpanan Shariah diuruskan mengikut syariah sebagaimana yang dikehendaki di bawah seksyen 43A Akta, suatu rangka kerja tadbir urus syariah diwujudkan untuk mentadbir urus aspek pematuhan syariah bagi Simpanan Shariah.

Mengapa Simpanan Shariah?


Ciri-ciri 


Bagaimana Ia Berfungsi 


Siapa Yang Boleh Memohon


Apa Yang Anda Perlukan


Di Mana Anda Boleh Mendaftar


Nota Penting


Akad Simpanan Shariah & Notis Pembatalan