Pentingnya Memilih Simpanan KWSP Patuh Shariah !!!

Simpanan Shariah

Simpanan Shariah merupakan suatu pilihan simpanan bagi ahli yang diuruskan dan dilaburkan oleh KWSP mengikut prinsip syariah.

Bagi memastikan Simpanan Shariah diuruskan mengikut syariah sebagaimana yang dikehendaki di bawah seksyen 43A Akta, suatu rangka kerja tadbir urus syariah diwujudkan untuk mentadbir urus aspek pematuhan syariah bagi Simpanan Shariah.

Mengapa Simpanan Shariah?

 • Ahli Beragama Islam:
  • Membantu ahli menyediakan simpanan persaraan yang diuruskan secara patuh syariah untuk kegunaan ahli dan keluarga terutamanya untuk menunaikan ibadah haji dan umrah tanpa sebarang keraguan dan was-was ke atas sumber dana.
  • Memastikan simpanan ahli tidak digunakan bagi tujuan yang bercanggah dengan syarak terutamanya riba (faedah), maysir (perjudian) dan gharar (ketidak pastian di dalam kontrak) yang sering terdapat di dalam pelaburan di dalam perbankan konvensional dan insuran.
  • Membantu ahli (sekiranya meninggal dunia) menyediakan dana yang halal (simpanan ahli) untuk diagihkan kepada waris sebagai pusaka.
 • Ahli Bukan Beragama Islam:
  • Ahli bukan beragama Islam juga boleh memilih Simpanan Shariah sebagai alternatif kepada Simpanan Konvensional:
  • Objektif pelaburan dan profil risiko yang sama.
  • Alokasi aset strategik yang sama.
  • Hanya melabur di dalam pelaburan beretika yang mematuhi prinsip syariah.
  • Pendedahan pelaburan yang minima di dalam sektor kewangan berbanding Simpanan Konvensional.

Ciri-ciri 


Bagaimana Ia Berfungsi 


Siapa Yang Boleh Memohon

 • Warganegara dan Bukan Warganegara
 • Semua agamaSemua bangsa

Apa Yang Anda Perlukan

  • Melalui Kaunter KWSP dan KWSP Mobile
   • MyKad (Warganegara Malaysia)
   • Pasport (Warganegara asing)
  • Secara Dalam talian menerusi i-Akaun
   • Mempunyai i-Akaun KWSP (Ahli)
   • Mendaftar nombor telefon bimbit untuk penerimaan TAC

Di Mana Anda Boleh Mendaftar

  • Kaunter KWSP
  • KWSP Mobile Team
  • Secara Dalam Talian melalui i-Akaun

Nota Penting

  1. Ahli tidak boleh kembali ke Simpanan Konvensional, selepas tarikh kuat kuasa pilihan Simpanan Shariah.
  2. Dividen Simpanan Shariah berdasarkan prestasi sebenar pelaburan patuh syariah dan tiada jaminan dividen minima 2.5%.

Akad Simpanan Shariah & Notis Pembatalan