Bagaimana Kaedah Perlindungan PERKESO untuk Pekerja Asing ?

Perlindungan PERKESO untuk Pekerja Asing

PERLINDUNGAN PERKESO UNTUK PEKERJA ASING
Pekeliling Majikan  Bil.3 Tahun 2018 
 Peralihan Pampasan Kemalangan Pekerja Asing Daripada Skim Pampasan Pekerja Asing (SPPA), Jabatan Tenaga Kerja Kepada Skim Bencana Kerja PERKESO (SBKP)
Jadual Caruman 
  
 Borang-borang berkaitan
Borang Pendaftaran Pekerja Asing
Borang Notis Kemalangan Dan Penyakit Khidmat Pekerja Asing
Borang Tuntutan Faedah Orang Tanggungan Dan Pengurusan Mayat Pekerja Asing
Panduan Mengisi Borang Notis Tuntutan Faedah Pekerja Asing 
Senarai Semak Dokumen Permohonan Borang Notis Tuntutan Faedah Pekerja Asing
  
Penjelasan Mengenai Perlindungan Kepada Pekerja Asing
Pemberitahuan Keselamatan Sosial Pekerja (Pengecualian Pekerja-Pekerja Asing) (Pembatalan) 2018
Pemberitahuan Keselamatan Sosial Pekerja (Pengecualian Pekerja-Pekerja Asing) (Pembatalan) 2018
Pemberitahuan Keselamatan Sosial Pekerja (Pengecualian) (No.2)(2018)
Pemberitahuan Keselamatan Sosial Pekerja (Pengecualian) (2018)
  
Soalan Lazim
  
Brosur Perlindungan PERKESO Untuk Pekerja Asing

Sumber rujukan:

Portal Rasmi Laman Web PERKESO

https://www.perkeso.gov.my/index.php/ms/perkhidmatan-kami/faedah/akta-keselamatan-sosial-pekerja-1969-akta-4/skim-bencana-kerja-pekerja-asing