Teks khutbah Jumaat Siri 32/2019 – Penghayatan Ibadah Korban

Teks khutbah Jumaat Siri 32/2019 – Penghayatan Ibadah Korban (09/08/2019)