Taksiran Hasil Cukai Pertanian (Pentadbiran Tanah Johor)

Photo by u00c1kos Szabu00f3 on Pexels.com

agriculture clouds countryside cropland

 

MAKLUMAT CUKAI PERTANIAN

1) Getah / Koko

Tidak melebihi dari 4 hektar RM 30.00 sehektar atau sbhg. drpnya
Lebih daripada 4 hektar –

tidak melebihi 40 hektar

RM 40.00 sehektar atau sbhg. drpnya
Lebih daripada 40 hektar –

tidak melebihi 100 hektar

RM 55.00 sehektar atau sbhg. drpnya
Melebihi 100 hektar RM 75.00 sehektar atau sbhg. drpnya

2) Kelapa Sawit

Tidak melebihi dari 4 hektar RM 35.00 sehektar atau sbhg. drpnya
Lebih daripada 4 hektar –

tidak melebihi 40 hektar

RM 45.00 sehektar atau sbhg. drpnya
Lebih daripada 40 hektar –

tidak melebihi 100 hektar

RM 60.00 sehektar atau sbhg. drpnya
Melebihi 100 hektar RM 90.00 sehektar atau sbhg. drpnya

3) Kelapa / Pinang

Tidak melebihi dari 4 hektar RM 17.00 sehektar atau sbhg. drpnya
Lebih dari 4 hektar –

tidak melebihi 40 hektar

RM 24.00 sehektar atau sbhg. drpnya
Lebih daripada 40 hektar –

tidak melebihi 100 hektar

RM 30.00 sehektar atau sbhg. drpnya
Melebihi 100 hektar RM 38.00 sehektar atau sbhg. drpnya

4) Dusun

Tidak melebihi dari 4 hektar RM 30.00 sehektar atau sbhg. drpnya
Lebih dari 4 hektar –

tidak melebihi 40 hektar

RM 50.00 sehektar atau sbhg. drpnya
Lebih daripada 40 hektar –

tidak melebihi 100 hektar

RM 75.00 sehektar atau sbhg. drpnya
Melebihi 100 hektar RM 95.00 sehektar atau sbhg. drpnya

5) Teh, Kopi, Tanaman Kontan/Sayuran, Tebu dan Tembakau

RM 35.00 sehektar atau sbhg. drpnya

6) Padi dan Sagu Rumbia

RM 14.00 sehektar atau sbhg. drpnya

7) Ubi

RM 53.00 sehektar atau sbhg. drpnya

8) Rempah Ratus

RM 52.00 sehektar atau sbhg. drpnya

9) Nenas

Tidak melebihi 20 hektar RM 10.00 sehektar atau sbhg. drpnya
Melebihi dari 20 hektar RM 21.00 sehektar atau sbhg. drpnya

10) Tapak Semaian dan Orkid

RM 174.00 sehektar atau sbhg. drpnya

11) Rumput

RM 69.00 sehektar atau sbhg. drpnya

12) Gajus

RM 21.00 sehektar atau sbhg. drpnya

13) Pisang

Tidak melebihi 20 hektar RM 14.00 sehektar atau sbhg. drpnya
Melebihi dari 20 hektar RM 28.00 sehektar atau sbhg. drpnya

14) Lain-Lain Tanaman

Ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri atau mengikut apa yang digunakan atas tanah, mana lebih tertinggi.

15) Ternakan Air

Ikan air tawar, ikan air payau, ikan perhiasan dan belut RM 70.00 sehektar atau sbhg. drpnya
Udang RM 105.00 sehektar atau sbhg. drpnya
Buaya RM 700.00 sehektar atau sbhg. drpnya
Katak RM 350.00 sehektar atau sbhg. drpnya
Lain-lain ternakan air Ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri

16) Ternakan Binatang

Burung(Ayam, Kawasari, Itik, Angsa, Puyuh dll. RM 100.00 sehektar atau sbhg. drpnya
Rusa, Lembu, Kerbau, Kambing, Biri-biri, Arnab RM 3570.00 sehektar atau sebahagian daripadanya
Khinzir RM 350.00 sehektar atau sbhg. drpnya
Lain-lain ternakan binatang Ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri

 

MAKLUMAT BAYARAN UNTUK BAHAGIAN HASIL

1)    Bayaran yang dibuat atas semua urusan pendaftaran, permit perbatuan dan cukai tanah boleh dibuat melalui tunai, wang pos, bank draf dan cek syarikat.

2)    Cek Persendirian tidak dibenarkan dalam membuat urusan di PTG.

3)    Bayaran yang dibuat melalui wang pos, bank draf atau cek syarikat perlu ditulis atas nama “PENGARAH TANAH DAN GALIAN JOHOR”

4)    Terimaan bayaran di dalam jumlah penuh sahaja dan sebarang ansuran tidak dibenarkan

5)    Resit rasmi yang diterima hanya sah apabila cek ditunaikan oleh pihak bank.

 

Sumber: Portal Rasmi Pentadbiran Tanah Johor