Taksiran Hasil Cukai Industri (Pentadbiran Tanah Johor)

Photo by u00c1kos Szabu00f3 on Pexels.com

agriculture clouds countryside cropland

 

MAKLUMAT CUKAI INDUSTRI

1) Tanah Untuk Tujuan Industri Ringan

Tanah Desa RM1,400.00 per hektar atau sebahagian daripadanya dengan kadar minimum RM1,000.00 bagi keluasan kurang 1/2 hektar
Tanah Pekan RM1,400.00 per hektar atau sebahagian daripadanya dengan kadar minimum RM1,000.00 bagi keluasan kurang 1/2 hektar
Tanah Bandar Kategori C RM1,400.00 per hektar atau sebahagian daripadanya dengan kadar minimum RM1,000.00 bagi keluasan kurang 1/2 hektar
Tanah Bandar Kategori B RM1,600.00 per hektar atau sebahagian daripadanya dengan kadar minimum RM1,200.00 bagi keluasan kurang 1/2 hektar
Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM1,800.00 per hektar atau sebahagian daripadanya dengan kadar minimum RM1,400.00 bagi keluasan kurang 1/2 hektar

Tanah Untuk Tujuan Industri Sederhana

Tanah Desa RM1,800.00 per hektar atau sebahagian daripadanya dengan kadar minimum RM1,300.00 bagi keluasan kurang 1/2 hektar
Tanah Pekan RM1,800.00 per hektar atau sebahagian daripadanya dengan kadar minimum RM1,300.00 bagi keluasan kurang 1/2 hektar
Tanah Bandar Kategori C RM1,800.00 per hektar atau sebahagian daripadanya dengan kadar minimum RM1,300.00 bagi keluasan kurang 1/2 hektar
Tanah Bandar Kategori B RM2,100.00 per hektar atau sebahagian daripadanya dengan kadar minimum RM1,600.00 bagi keluasan kurang 1/2 hektar
Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM2,400.00 per hektar atau sebahagian daripadanya dengan kadar minimum RM1,900.00 bagi keluasan kurang 1/2 hektar

Tanah Untuk Tujuan Industri Berat

Tanah Desa RM2,100.00 per hektar atau sebahagian daripadanya dengan kadar minimum RM1,500.00 bagi keluasan kurang 1/2 hektar
Tanah Pekan RM2,100.00 per hektar atau sebahagian daripadanya dengan kadar minimum RM1,500.00 bagi keluasan kurang 1/2 hektar
Tanah Bandar Kategori C RM2,100.00 per hektar atau sebahagian daripadanya dengan kadar minimum RM1,500.00 bagi keluasan kurang 1/2 hektar
Tanah Bandar Kategori B RM2,400.00 per hektar atau sebahagian daripadanya dengan kadar minimum RM1,800.00 bagi keluasan kurang 1/2 hektar
Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM2,900.00 per hektar atau sebahagian daripadanya dengan kadar minimum RM2,300.00 bagi keluasan kurang 1/2 hektar


2) Bengkel

Tanah Desa RM46.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya
Tanah Pekan RM76.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya
Tanah Bandar Kategori C RM92.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya
Tanah Bandar Kategori B RM106.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya
Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM122.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya


3) Pelabuhan ( Kawasan Pelabuhan )

Pelabuhan RM175.00 sehektar atau sebahagian daripadanya


4) Jeti

Jeti RM224.00 sehektar atau sebahagian daripadanya


5) Lapangan Terbang

Landasan RM175.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya
Bangunan RM119.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya


6) Laluan

Lebuhraya RM280.00 sehektar atau sebahagian daripadanya
Paip Gas RM76.00 sehektar atau sebahagian daripadanya
Jalan Raya Swasta RM92.00 sehektar atau sebahagian daripadanya


7) Keretapi

Medium Railway Transport (MRT)

Light Railway Transport (LRT)

RM10.00 sehektar atau sebahagian daripadanya
Laluan Keretapi (Railway Line) RM10.00 sehektar atau sebahagian daripadanya.


8) Sistem Pemancar ( Satelit, Stesen Pemancar / Penerima )

Sistem Pemancar RM756.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya


9) Penjanakuasa

Janakuasa RM77.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya
Pencawang Utama RM63.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya
Pencawang RM49.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya
Exchange / Ibu Sawat RM455.00 setiap 100 meter2 atau sebahagian daripadanya.


10) Laluan Transmisi

Laluan Transmisi RM420.00 sehektar atau sebahagian daripadanya

 

INFORMASI CUKAI LAIN-LAIN KATEGORI

1) Pasir

Pasir Darat RM 370.00 sehektar
Pasir Sungai RM 174.00 sehektar
Pasir Laut RM 87.00 sehektar
Pasir Silika RM 693.00 sehektar

2) Pasir

RM 174.00 sehektar

3) Tanah

Tanah Liat RM 519.00 sehektar
Tanah Batu Bata RM 277.00 sehektar

4) Batu Pejal

RM350.00 sehektar

5) Lain-Lain Galian

***Ditentukan Oleh Pihak Berkuasa Negeri

 

 

MAKLUMAT BAYARAN UNTUK BAHAGIAN HASIL

1)    Bayaran yang dibuat atas semua urusan pendaftaran, permit perbatuan dan cukai tanah boleh dibuat melalui tunai, wang pos, bank draf dan cek syarikat.

2)    Cek Persendirian tidak dibenarkan dalam membuat urusan di PTG.

3)    Bayaran yang dibuat melalui wang pos, bank draf atau cek syarikat perlu ditulis atas nama “PENGARAH TANAH DAN GALIAN JOHOR”

4)    Terimaan bayaran di dalam jumlah penuh sahaja dan sebarang ansuran tidak dibenarkan

5)    Resit rasmi yang diterima hanya sah apabila cek ditunaikan oleh pihak bank.

 

Sumber: Portal Rasmi Pentadbiran Tanah Johor