Taksiran Hasil Cukai Bangunan (Pentadbiran Tanah Negeri Johor)

Photo by u00c1kos Szabu00f3 on Pexels.com

agriculture clouds countryside cropland

 

MAKLUMAT CUKAI BANGUNAN

 

1) Kediaman

 • Rumah Kediaman
Tanah Desa RM 10.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Pekan RM 13.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Bandar Kategori C RM 15.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Bandar Kategori B RM 18.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Bandar Kategori A
(Pusat Perdagangan Utama)
RM 21.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
 • Tanah Untuk Kegunaan Bertingkat
Jenis Murah

(RM 25,000 RM 50,000)

RM 25.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Jenis Sederhana

(RM 50,001 RM 150,000)

RM 100.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Jenis Mewah

(Melebihi RM 150,000)

RM 200.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

2) Komersial

 • Stesen Minyak
Tanah Desa RM 91.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Pekan RM 140.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Bandar Kategori C RM 154.00 setiap 100 meter persegi
Tanah Bandar Kategori B RM 196.00 setiap 100 meter persegi
Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM 224.00 setiap 100 meter persegi
 • Rumah Kedai
Tanah Desa RM 49.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Pekan RM 70.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Bandar Kategori C RM 91.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Bandar Kategori B RM 119.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM 154.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
 • Gerai
Tanah Desa RM 24.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Pekan RM 38.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Bandar Kategori C RM 46.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Bandar Kategori B RM 62.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM 76.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
 • Pasar

RM 62.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

 • Tempat Letak Kereta
Tempat Letak Kereta RM 31.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Bangunan Tempat Letak Kereta RM 91.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
 • Bangunan Bawah Tanah
Tempat Letak Kereta Bawah

Tanah & Pusat Perniagaan

Bawah Tanah

RM 22.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
 • Golf
Padang Golf/Padang Latihan Golf RM 350.00 sehektar atau sbhg. daripadanya
Bangunan Kelab RM 301.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
 • Pusat Pelancongan
Kelas 1 (Taraf Tinggi) RM 150.00 sehektar atau sbhg. daripadanya
Kelas 2 (Taraf Sederhana) RM 150.00 sehektar atau sbhg. daripadanya
Kelas 3 (Taraf Rendah) RM 150.00 sehektar atau sbhg. daripadanya
Kelas 4 (Separuh Masa) RM 150.00 sehektar atau sbhg. daripadanya
 • Rekreasi / Hiburan
Tanah Desa RM 46.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Pekan RM 76.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Bandar Kategori C RM 91.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Bandar Kategori B RM 106.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM 122.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
 • Persatuan / Pertubuhan

RM 11.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

 • Hotel
Tanah Desa RM 224.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Pekan RM 378.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Bandar Kategori C RM 532.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Bandar Kategori B RM 532.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM 602.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
 • Tanah untuk kegunaan bangunan bertingkat – Komersil
Tanah Desa RM 140.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Pekan RM 140.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Bandar Kategori C RM 280.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Bandar Kategori B RM 420.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM 560.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya atau sbhg. daripadanya
 • Marina

RM 77.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

 • Alam Dasar Laut

RM 49.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

 • Gelanggang Menunggang Kuda

RM 700.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

 • Litar Lumba Kereta

RM 350.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

 • Lain-Lain Bangunan

Ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri atau mengikut apa yang digunakan atas tanah, mana yang lebih tertinggi.

3) AM

 • Tanah-Tanah Kerajaan Persekutuan ( Jabatan yang tidak memungut hasil)
Tanah Desa RM 4.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Pekan RM 6.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Bandar Kategori C RM 7.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Bandar Kategori B RM 8.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Bandar Kategori A

(Pusat Perdagangan Utama)

RM 10.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
 • Tanah-Tanah Kerajaan Persekutuan ( Jabatan yang memungut hasil)
Tanah Desa RM 10.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Pekan RM 13.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Bandar Kategori C RM 15.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Bandar Kategori B RM 17.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Bandar Kategori A (Pusat Perdagangan Utama) RM 20.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
 • Tanah-tanah Yang Didaftarkan Bawah Perbadanan Setiausaha Kerajaan (SSI)

RM 1.00 (nominal)

 • Perkhidmatan Swasta
Muzium Swasta RM 8.00 setiap 100 meter persegi

atau sbhg. daripadanya

Zoo Swasta RM 70.00 sehektar atau sbhg. daripadanya
Sekolah Swasta, Universiti /

Kolej Swasta

RM 50.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Sekolah Bantuan Modal RM 20.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
IPTA RM 100.00 sehektar atau sbhg. daripadanya
Hospital Swasta RM 119.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Tanah Perkuburan Swasta/

Taman Peringatan

(Memorial Park)

RM 100.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
Lain-lain Pekhidmatan Swasta Ditentukan oleh P.B.N ATAU mengikut apa yang digunakan atas tanah mana yang lebih tertinggi.
 • Bangunan Stesen Keretapi

RM 140.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya

 • Tujuan Keagamaan
Majlis Agama Islam Johor RM 1.00 (bagi setiap satu hakmilik)
Bukan Islam RM 2.00 setiap 100 meter persegi atau sbhg. daripadanya
 • Tangki Najis dan Kolam Kumbahan Najis

RM 10.00 bagi setiap satu hakmilik

 • Tanah-tanah Pusat Perdagangan Utama, Tanah Bandar Lapisan Ke 2, Tanah Bandar Lapisan Ke 3 dan Pekan tertakluk kepada syarat di bawah Seksyen 53(2)(b) KTN 1965

RM 150.00 sehektar atau sebahagian daripadanya ATAU mengikut apa digunakan atas tanah

 

MAKLUMAT BAYARAN UNTUK BAHAGIAN HASIL

1)    Bayaran yang dibuat atas semua urusan pendaftaran, permit perbatuan dan cukai tanah boleh dibuat melalui tunai, wang pos, bank draf dan cek syarikat.

2)    Cek Persendirian tidak dibenarkan dalam membuat urusan di PTG.

3)    Bayaran yang dibuat melalui wang pos, bank draf atau cek syarikat perlu ditulis atas nama “PENGARAH TANAH DAN GALIAN JOHOR”

4)    Terimaan bayaran di dalam jumlah penuh sahaja dan sebarang ansuran tidak dibenarkan

5)    Resit rasmi yang diterima hanya sah apabila cek ditunaikan oleh pihak bank.

 

Sumber: Portal Rasmi Pentadbiran Tanah Johor