Bagaimana Melakukan Penilaian Awal Peluang Perniagaan Francais ?

Photo by Pixabay on Pexels.com

man holding pen pointing note in front of man in black suit

Anda tidak perlu pakar dalam francais untuk melakukan penilaian awal peluang francais. Saya menggunakan pengalaman saya sebagai eksekutif francaisor untuk mengetahui apa yang perlu dicari di dalam Dokumen Pendedahan Francais (Franchise Disclosure Document,”FDD”) tetapi ia tidak perlu mempunyai asas pengetahuan yang kuat untuk francais untuk membuat keputusan yang tepat.

Di samping itu, setelah melihat hasil analisis dan perbandingan FDD francais, sementara di FranchiseGrade, saya lebih menyedari tentang apa yang memisahkan sistem francais yang baik dari seluruh aspek.

Seorang calon pemegang francais perlu mempunyai proses yang mudah diikuti, proses ini adalah untuk memberi tumpuan kepada perkara penting dalam FDD, dan walaupun setiap item dalam FDD adalah penting, ada yang lebih penting daripada yang lain.

Penilaian ini tidak bertujuan untuk menggantikan ketekunan francais yang komprehensif, termasuk mendapatkan maklum balas francais, tetapi sebaliknya ia merupakan cara untuk menapis para pelaku yang baik dari yang lain.

Sebelum melabur masa dan wang yang berharga, anda boleh mencari peluang francais yang memenuhi piawaian prestasi utama. Saya telah membentangkan maklumat ini di kedudukan berdasarkan apa yang saya anggap paling penting supaya tidak mengikuti perintah bagaimana ia muncul dalam FDD.

 

Sepuluh Perkara Utama:

  1. Carian Internet

Perkara pertama yang saya lakukan adalah mencari Internet menggunakan nama francais dengan istilah seperti “tuntutan hukum”, “aduan francais”, “francais mendakwa”, dan lain-lain. Ini hanya mengambil beberapa minit dan boleh membawa anda ke arah tertentu jika anda cari beberapa keputusan.

white samsung laptop computer showing smartphones

Jangan ada banyak hasil negatif yang anda tahu bahawa francais tidak tercemar. Perlu diingat bahawa sistem francais yang besar berdasarkan saiz mereka, lebih mudah terdedah kepada aduan francaisi dan tindakan undang-undang daripada sistem francais yang lebih kecil.

 

 1. Pertumbuhan Sistem Francais-Perkara 20

Saya melihat pertumbuhan outlet francais dari masa ke masa. Pertumbuhan yang mantap dalam tempoh tiga tahun adalah penunjuk sistem francais yang sihat. Arah aliran negatif, atau peningkatan naik dan turun dalam beberapa tahun boleh menunjukkan sistem francais yang tidak sihat. Perlu diketahui bahawa pertumbuhan francais yang lemah mungkin tidak selalu mencerminkan pemilikan yang ada sejak francais itu mungkin telah diperoleh kembali oleh pemilik baru.

 

 1. Pindahan Francais-Perkara 20

Perolehan franchisee adalah statistik utama untuk memberi tumpuan. Anda boleh mengetahui berapa banyak francais meninggalkan sistem untuk tempoh 3 tahun yang paling terkini dan alasan mengapa. Berhenti Operasi boleh menjadi hasil peluang pelaburan francais yang buruk atau kegagalan pemegang francais disebabkan oleh kekurangan modal atau pemilihan tapak yang kurang baik. Sebaliknya, sejumlah besar Pemindahan Franchisee boleh menjadi tanda sistem francais yang baik dengan pasaran yang kukuh untuk jualan semula.

 

 1. Litigasi-Perkara 3

Undang-undang francais adalah penunjuk tentang bagaimana hubungan positif, francais antara pemberi francais dengan francaisnya. Walaupun pertikaian antara pihak-pihak adalah kejadian biasa dalam sistem francais, ketiadaan litigasi yang ketara dalam FDD sistem francais yang matang adalah penunjuk francais yang berpuas hati. Apabila mengkaji FDD sistem francais yang besar, mengharapkan untuk mencari beberapa jumlah litigasi. Tanda yang baik adalah kes litigasi yang mewakili peratus kecil bilangan kedai francais.

 

 1. Perwakilan Prestasi Kewangan-Perkara 19

FDD perlu memberi maklumat kewangan francaisi yang mencukupi untuk membolehkan calon francaisi membuat laporan pendapatan pro-forma dan unjuran aliran wang tunai. Maklumat kewangan lebih baik. Dengan beberapa pengecualian, seperti permulaan francais, kekurangan pendedahan kewangan adalah bendera merah.

 

 1. Royalti dan fi lain – Perkara 6

Saya menggunakan yuran francais untuk memasukkan royalti, caruman dana pengiklanan nasional dan tempatan, dan lain-lain yuran untuk mengenal pasti jumlah yuran yang berterusan pemegang francais diwajibkan membayar. Lebih banyak francaisor menggunakan cara yang kreatif untuk mengenakan yuran, termasuk jumlah dolar royalti tetap ditambah dengan penurunan harga royal berdasarkan jualan francais.

 

 1. Pelaburan Francais-Perkara 7

Pelaburan awal yang dibentangkan dalam FDD direka bentuk untuk menyediakan prospek francais anggaran minimum minimum dan maksimum modal yang diperlukan untuk menubuhkan dan membuka francais. Keperluan penting item dalam jadual Pelaburan Permulaan ialah setiap item adalah tepat dan lengkap.

 

 1. Francaisi Wilayah-Perkara 12

Wilayah mewakili kawasan utama ketika menilai peluang francais. Komponen penting wilayah francais; adalah kualiti wilayah francais dan sama ada ia memberi peluang kepada francaisi untuk pertumbuhan yang berterusan dan sama ada wilayah dilindungi dan eksklusif dan bagaimana ia ditakrifkan. Adakah pemberi francais berhak untuk menjual produk atau perkhidmatan kepada pelanggan di wilayah melalui pelbagai saluran pengedaran?

 

 1. Financial Franchisor-Item 21

Walaupun CPA adalah yang terbaik untuk menyemak penyata kewangan francaisor, cari sumber utama hasil francaisor. Sekiranya francaisor sederhana hingga besar menghasilkan lebih banyak hasil daripada Yuran Francais Awal berbanding dengan royalti, ia boleh mewakili bendera merah. Adakah francaisor menerima sebahagian besar hasilnya daripada rebat penjual? Berapakah perbelanjaan francaisor pada G & A, terutamanya sokongan dan infrastruktur francais? Untuk semakan yang lebih mendalam, gunakan CPA untuk menjalankan kajian semula.

 

 1. Hak Franchisor dan Sekatan Francais-Perkara 16

Ini  seksyen menunjukkan apa hak-hak pemberi francais mengekalkan terhadap operasi francais. Walaupun kesemua perjanjian francais terus menggalakkan pemberi francais, terlalu banyak sekatan ke atas francais dan terlalu sedikit kewajipan francaisor dari segi membantu dan menyokong francais, memerlukan lebih banyak kajian termasuk mempersoalkan wakil franchisor.

Berdasarkan perkara di atas, seseorang dapat menentukan bagaimana peluang francais telah dilakukan dan sama ada ia mewakili pelaburan francais yang munasabah. Sama ada anda seorang individu mencari satu francais, francaisi multi-unit berpotensi atau firma PE, proses sepuluh langkah ini dapat memberikan kaedah mudah untuk menilai peluang francais.

Apa komen anda ?

 

 

Sumber: Forbes