Bagaimana Membayar Cukai Tanah Secara Atas Talian @ “Online” ? (Pejabat Tanah & Jajahan Kota Bharu)

download

Pejabat Tanah dan Jajahan Kota Bharu (PTJKB) merupakan sebuah jabatan Kerajaan Negeri yang terletak di bawah pentadbiran Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan.

Lokasi Jajahan Kota Bharu disempadani oleh Jajahan Pasir Mas di sebelah barat, Jajahan Tumpat di sebelah Utara, Jajahan Bachok di sebelah Timur dan Jajahan Machang di sebelah Selatan.

Pentadbiran Jajahan Kota Bharu merangkumi 14 buah daerah (Penggawa), 131 buah mukim (Penghulu) dan 601 buah kampung. 14 Daerah Penggawa iaitu Pendek, Kubang Kerian, Kemumin, Peringat, Badang, Panji, Banggu, Salor, Limbat, Ketereh, Kadok, Sering, Beta dan Kota.

Keluasan Jajahan Kota Bharu meliputi kawasan seluas 409 kilometer persegi. Seluas 115 kilometer persegi meliputi kawasan Majlis Perbandaran Kota Bharu – Bandaraya Islam dan seluas 158 kilometer persegi terletak dalam kawasan Majlis Daerah Ketereh – Perbandaran Islam (Dulu dikenali Majlis Daerah Kota Bharu).

Sejarah Penubuhan Pejabat Tanah dan Jajahan Kota Bharu (PTJKB)

PTJKB mula beroperasi sejak tahun 1904 hasil daripada keputusan persidangan pertama Majlis Mesyuarat Kerajaan negeri yang mendapat perkenan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Kelantan (Sultan Muhammad ke IV).

Pejabat ini diketuai oleh seorang Ketua Jajahan yang juga memangku sebagai Majistret dan Pentadbir Tanah dan Jajahan. Pada keseluruhannya PTJKB mempunyai seramai 143 orang kakitangan.

Lokasi PTJKB terletak di pusat bandar Kota Bharu yang juga merupakan nadi pusat pentadbiran Negeri Kelantan.

LOGO-CLIENT-13

Senarai Urusan Yang Boleh Dikemukakan di Pejabat Tanah dan Jajahan Kota Bharu (PTJKB)

Pejabat Tanah dan Jajahan Kota Bharu adalah “Rakan Tanah Anda”. Kami ingin memastikan Pentadbiran dan Perkhidmatan Tanah Dan Jajahan Yang Berkesan Kearah Mencapai Pembangunan Yang Seimbang Dari Segi Fizikal, Sosio Ekonomi dan Rohani melalui piagam pelanggan seperti berikut:

 1. Proses Kelulusan Lesen Permit Hiburan dalam tempoh 2 hari.
 2. Laporan Aduan Awam dalam tempoh 3 hari.
 3. Proses Pengeluaran Pesanan Tempatan Dan Inden Kerja yang telah lengkap dalam tempoh 3 hari.
 4. Proses Penyediaan Baucer Bayaran Dengan Pesanan Tempatan Dan Tanpa Pesanan Tempatan dalam tempoh 3 hari.
 5. Penyediaan Penyata Penyesuaian Bulanan/Flimsi (selepas akhir bulan berkenaan) dalam tempoh 5 hari.
 6. Proses Pendaftaran Kontraktor dalam tempoh 30 minit.
 7. Tender Sebutharga dalam tempoh 2 minggu.
 8. Proses Tuntutan Bayaran Projek-Projek Pembangunan dalam tempoh 2 minggu.
 9. Proses Permohonan Bantuan.
  • Tabung Serambi Mekah dalam tempoh 2 minggu.
  • Bantuan MAIK (Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan) dalam tempoh 2 minggu.
 10. Proses Permohonan Subsidi Baja Padi dalam tempoh 2 minggu.
 11. Permohonan Infrastruktur Jalan Kampung dalam tempoh 4 minggu.
 12. Cabutan dalam tempoh 15 minit.
 13. Pendaftaran Urusniaga
  • Pindahmilik (14A) dalam tempoh 1 hari.
  • Gadaian (16A) dalam tempoh 1 hari.
  • Melepas Gadaian (16N) dalam tempoh 1 hari.
 14. Pendaftaran P.A (Power Attorney) dalam tempoh 1 hari.
 15. Pendaftaran Carian Rasmi (Manual) dalam tempoh 14 hari.
 16. Pendaftaran Perintah Pesaka dalam tempoh 5 hari.
 17. Pendaftaran Pecah Sempadan dalam tempoh 14 hari.
 18. Penukaran Geran Lama Kepada Geran Baru dalam tempoh 5 hari.
 19. Pendaftaran Ubah Syarat dalam tempoh 4 hari.
 20. Pendaftaran Kaveat dalam tempoh 1 hari.
 21. Pendaftaran Hakmilik Baharu (QT) dalam tempoh 4 hari.
 22. Pendaftaran Geran Hilang dalam tempoh 14 hari.
 23. Penerimaan Bayaran Cukai Tanah (Tertakluk kepada 1 Hakmilik sahaja) dalam tempoh 3 minit.
 24. Penerimaan Bayaran Pelbagai (Tertakluk kepada 1 Hakmilik sahaja) dalam tempoh 3 minit.
 25. Penyelesaian Pembayaran Secara Cek oleh Syarikat / Agensi dalam tempoh 7 hari.
 26. Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah dalam tempoh 10 minit.
 27. Semakan Bil Cukai Tanah dalam tempoh 3 minit.
 28. Pengeluaran Permit Pemindahan Bahan Batuan dalam tempoh 2 Bulan.
 29. Serah Balik Tanah (Sebahagian / Keseluruhan) dalam tempoh 4 bulan.
 30. Jualan Pelan dalam tempoh 30 minit.
 31. Penyediaan Nilaian Tanah dalam tempoh 5 minit.
 32. Siasatan Aduan Awam Berkaitan Tanah dalam tempoh 3 hari.
 33. Permohonan Pindahmilik
  • Pindahmilik di bawah Seksyen 13A Enakmen Rizab Melayu 1930 dalam tempoh 90 hari.
  • Pindahmilik di bawah Seksyen 104 Enakmen Tanah Kelantan 1938 dalam tempoh 90 hari.
  • Pindahmilik / Gadaian di bawah Seksyen 120 KTN 1965 dalam tempoh 90 hari.
  • Pindahmilik di bawah Seksyen 120 KTN 1965 melalui e-Consent dalam tempoh 14 hari.
 34. Permohonan Pembetulan Kesilapan Dalam Dokumen Hakmilik di bawah Seksyen 380 KTN 1965 dalam tempoh 30 hari.
 35. Permohonan Kemasukan Kaveat Persendirian dan Lien dalam tempoh hari.
 36. Permohonan Pelupusan Tanah.
  • Permohonan Milik Tanah dalam tempoh 365 hari.
  • Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (T.O.L) dalam tempoh 90 hari.
  • Permohonan Pajakan dalam tempoh 90 hari.
  • Permohonan Perizapan Tanah dalam tempoh 90 hari.
 37. Permohonan Pembangunan Tanah
  • Permohonan Pecah Sempadan Tanah di bawah Seksyen 142 KTN 1965 dalam tempoh 90 hari.
  • Permohonan Pecah Bahagian Tanah di bawah Seksyen 137 KTN 1965 dalam tempoh 90 hari.
  • Permohonan Serah Balik dan Berimilik Semula di bawah Seksyen 204 KTN 1965 dalam tempoh 90 hari.
  • Permohonan Penyatuan Tanah di bawah Seksyen 148 KTN 1965 dalam tempoh 90 hari.
 38. Permohonan Ubah Syarat Tanah dalam tempoh 90 hari.
BYRCUKAI-b595730715

Kadar Bayaran Apabila Berurusan di Pejabat Tanah Dan Jajahan Kota Bharu, Kelantan.

(Kemaskini: May 2018)

JENIS PERMOHONANPERKARAKADAR
BAYARAN
PERMOHONAN
MILIK TANAH
a) Memfailkan PermohonanRM30.00
b) Penyediaan Pelan (Hektar)RM10.00
c) Permohonan Hakmilik SementaraRM 5.00
d) Pendaftaran Hakmilik SementaraRM80.00
e) Pengeluaran Hakmilik SementaraRM80.00
f) Pendaftaran Dan Pengeluaran
Hakmilik Tetap:RM70.00
i) Pejabat PendaftaranRM40.00
ii) Pejabat TanahRM 6.00
g) Notis Mengambil Hakmilik Sementara 5FRM 6.00
h) Notis Mengambil Hakmilik Tetap 5FRM50.00
i) Upah Ukur: Pertanian: 3 Ekar KebawahRM10.00
Tambahan Setiap 1 Ekar
i) Luar BandarRM200.00 (Lot Kediaman)
ii) Dalam BandarRM250.00 (Lot Bangunan)
j) MemperengganRM80.00
PERMOHONAN
SEWA TANAH
a) Memfailkan PermohonanRM30.00
b) MemperengganRM80.00
c) Penyediaan Pelan SehektarRM10.00
PERMOHONAN PINDAH
TANAH BATUAN
a) Memfailkan PermohonanRM20.00
b) MemperengganRM80.00
c) Cabutan Hakmilik
i) Pejabat PendaftaranRM30.00
ii) Pejabat TanahRM20.00
PERMOHONAN PENGGUBAHAN
SYARAT
DAN JENIS KEGUNAAN
a) Memfailkan PermohonanRM80.00
b) MemperengganRM80.00
c) Deposit Atas Seekar Atau Sebahagian
i) PertanianRM10.00 ) Budi Bicara
ii) BangunanRM500.00 ) Pentadbiran
iii)PerusahaanRM1,000.00)
PERMOHONAN PECAH
SEMPADAN / PECAH BAHAGIAN
a) Bayaran permohonanRM100.00
b) Permohonan Hakmilik SementaraRM 5.00
c) Pendaftaran Hakmilik SementaraRM60.00
d) Pengeluaran Hakmilik SementaraRM20.00
e) Pendaftaran Dan Pengeluaran Hakmilik Tetap
i) Pejabat PendaftaranRM30.00
ii) Pejabat TanahRM10.00
PERMOHONAN
MENYATU TANAH
a) Bayaran PermohonanRM100.00
b) Permohonan Hakmilik SementaraRM 5.00
c) Pendaftaran Hakmilik SementaraRM20.00
d) Pengeluaran Hakmilik SementaraRM 5.00
e) Pendaftaran Dan Pengeluaran Hakmilik Tetap
i) Pejabat PendaftaranRM25.00
ii) Pejabat TanahRM10.00
f) MemperengganRM80.00
g) Penyediaan Hakmilik SementaraRM 5.00
PERMOHONAN MEMBETUL
KESILAPAN
a) Memfail PermohonanRM20.00
b) NotisRM 6.00
c) Memati Stem Surat SumpahRM14.00
PERMOHONAN DI BAWAH
SEKSYEN 13A/104 ERM 1938
a) Memfail PermohonanRM20.00
b) NotisRM 6.00
c) Memfail Sijil 13ARM300.00
d) Memfail Sijil 104RM200.00
PERMOHONAN
PESAKA KECIL
a) Memfail PermohonanRM10.00
b) Bayaran PerintahRM12.00
PERMOHONAN TUNJUK BATU SEMPADAN/MENTARA TANAHa) Memfail PermohonanRM20.00
b) MemperengganRM80.00
PERMOHONAN
MELEPAS GADAIAN
a) Memfail PermohonanRM20.00
b) PendaftaranRM60.00
c) Bagi Lot Ke 2RM40.00
d) Jika ada PARM20.00
PERMOHONAN
MEMBATAL GADAIAN
a) Memfail PermohonanRM20.00
b) PendaftaranRM60.00
i) Hakmilik PertamaRM60.00
ii) Tiap-tiap Tambahan HakmilikRM40.00
PERMOHONAN PERINTAH
JUAL (MENGIKUT NIALAIAN)
a) Memfail PermohonanRM50.00
b) NotisRM 6.00
c) Daftar
i) Bawah 50,000RM50.00
ii) 50,000 – 75,000RM100.00
iii) 75,000 – 100,000RM200.00
iv) Atas 100,001RM300.00
PERMOHONAN
MEMBATAL PENJAGA
a) Memfail PermohonanRM20.00
b) NotisRM 6.00
c) Pendaftaran (atas nilaian tanah)
i) Bawah 10,000RM50.00
ii) 10,000 – 50,000RM120.00
iii) 50,000 – 100,000RM140.00
PERMOHONAN HAK LALU AWAMa) Memfail PermohonanRM20.00
b) MemperengganRM80.00
c) NotisRM 6.00
d) DepositRM150.00
PERMOHONAN URUSNIAGA
KERANA SEKATAN KEPENTINGAN
SEK 120 KTN
a) Memfail PermohonanRM20.00
b) NotisRM 6.00
c) Sijil KelulusanRM60.00
PERMOHONAN HAKMILIK
SAMBUNGAN
a) Memfail PermohonanRM60.00
b) NotisRM 6.00
c) Memati Stem Surat SumpahRM14.00
d) Pengeluaran Surat Hakmilik Sambungan
i) Pejabat PendaftaranRM60.00
ii) Pejabat TanahRM30.00
e) Penyediaan Pelan Hakmilik
i) Geran Dan Pajakan NegeriRM20.00
ii) Geran Mukim Dan Pajakan MukimRM20.00
PERMOHONAN MENGGANTI
HAK SEMENTARA HILANG
a) Memfail PermohonanRM20.00
b) Pendaftaran PermohonanRM100.00
c) NotisRM 6.00
d) Memati Stem Surat SumpahRM14.00
e) Pengeluaran Hakmilik Sementara Yang BersambungRM120.00
PERMOHONAN UNTUK MEMASUK
KAVEAT PERSENDIRIAN
a) Memfail PermohonanRM20.00
b) Pendaftaran PermohonanRM100.00
c) NotisRM 6.00
d) Memati Stem Surat SumpahRM14.00
PERMOHONAN UNTUK MEMBATAL
KAVEAT PERSENDIRIAN
a) Memfail PermohonanRM20.00
b) Pendaftaran PembatalanRM60.00
c) NotisRM 6.00

Cara Menyemak Atas Talian (Online) Cukai Tanah Anda

Anda boleh rujuk gambar atau paparan PDF yang disediakan di bawah:

Muat turun atau Paparan PDF (Sila KLIK): manualsemakcukaitanahkelantan

Gambar

Pautan Untuk Semakan (Sila KLIK): http://cukaitanah.kelantan.gov.my/

Membuat Pembayaran Cukai Tanah Secara Atas Talian(Online)

bayaranonline

Pembayaran boleh dibuat melalui Portal Maybank2u. Sila baca cara – caranya di bawah:

Paparan atau Muat turun fail PDF(Sila KLIK):bayar cukai tanah online kelantan

Atau boleh rujuk gambar di bawah:

Anda Sudah Sedia Untuk Membuat Pembayaran Cukai Tanah Secara Atas Talian (Online) ?

Sila Klik Pautan di bawah:

http://www.maybank2u.com.my/

download

Sumber:

Laman Web Rasmi Pejabat Tanah & Jajahan Kota Bharu, Kelantan http://www.ptjkb.kelantan.gov.my/ptjkb/index.php/ms/


Berkaitan

Join 4,779 other subscribers