Bagaimana Mendaftar Perkhidmatan Online I-Akaun KWSP ?

Perkhidmatan i-Akaun

i-Akaun merupakan akaun KWSP Ahli atau Majikan secara online. Dengan memiliki akaun ini, Ahli atau Majikan boleh menggunakan perkhidmatan online yang ditawarkan oleh KWSP. Ahli boleh:

  1. Memohon e-Pengeluaran
  2. Menyemak Penyata KWSP tahun terkini dan tahun sebelumnya
  3. Menyemak status permohonan pengeluaran dan sejarah pengeluaran
  4. Menyemak maklumat penamaan
  5. Mengira anggaran jumlah layak untuk pengeluaran, simpanan dan pelaburan
  6. Mengemaskini profil termasuk alamat surat-menyurat
  7. Menyemak transaksi caruman KWSP terkini
  8. Menyemak log aktiviti i-Akaun
kwsp-epf

Panduan Ringkas Pengaktifan i-Akaun Ahli

Sila rujuk fail PDF, sila klik link ( Panduan_Ringkas_Pengaktifan_i-Akaun_Ahli_v1_3__BM__17062017 )

Panduan_Ringkas_Pengaktifan_i-Akaun_Ahli_v1_3__BM__17062017-1
Panduan_Ringkas_Pengaktifan_i-Akaun_Ahli_v1_3__BM__17062017-2
Panduan_Ringkas_Pengaktifan_i-Akaun_Ahli_v1_3__BM__17062017-3
Panduan_Ringkas_Pengaktifan_i-Akaun_Ahli_v1_3__BM__17062017-4
Panduan_Ringkas_Pengaktifan_i-Akaun_Ahli_v1_3__BM__17062017-5
Panduan_Ringkas_Pengaktifan_i-Akaun_Ahli_v1_3__BM__17062017-6

Panduan Ringkas Lupa ID Pengguna / Kata Laluan

Sila rujuk fail PDF, sila klik link (Panduan_Ringkas_Lupa_ID_Kata_Laluan_i-Akaun_Ahli_v1.1__BM__18062015 )

Panduan_Ringkas_Lupa_ID_Kata_Laluan_i-Akaun_Ahli_v1.1__BM__18062015-1
Panduan_Ringkas_Lupa_ID_Kata_Laluan_i-Akaun_Ahli_v1.1__BM__18062015-2
Panduan_Ringkas_Lupa_ID_Kata_Laluan_i-Akaun_Ahli_v1.1__BM__18062015-3
Panduan_Ringkas_Lupa_ID_Kata_Laluan_i-Akaun_Ahli_v1.1__BM__18062015-4
Panduan_Ringkas_Lupa_ID_Kata_Laluan_i-Akaun_Ahli_v1.1__BM__18062015-5
Panduan_Ringkas_Lupa_ID_Kata_Laluan_i-Akaun_Ahli_v1.1__BM__18062015-6
Panduan_Ringkas_Lupa_ID_Kata_Laluan_i-Akaun_Ahli_v1.1__BM__18062015-7
Panduan_Ringkas_Lupa_ID_Kata_Laluan_i-Akaun_Ahli_v1.1__BM__18062015-8

Sumber :

  1. http://www.kwsp.gov.my

Follow & Subscribe Newsletter

Join 4,696 other subscribers


Berkaitan