Undang-undang Buruh – Bawah Umur dan Belia

Umur Minimum untuk Bekerja

Pengambilan kanak-kanak dan belia terletak di bawah Akta Kanak-kanak dan Orang Muda ( Pekerjaan) 1966. Akta 350 telah mentakrifkan kanak-kanak sebagai “orang yang belum mencapai umur 15 tahun” dan orang muda sebagai “ orang yang belum mencapai umur 18 tahun”.

Umur minimum untuk seseorang bekerja adalah adalah 15 tahun dan ia adalah selaras dengan Konvensyen Umur Minimum 1973 (No. 138). Manakala, di bawah Akta 550 , hanya enam tahun pendidikan sekolah rendah sahaja yang diwajibkan .

Sumber: Seksyen 1 Akta Kanak-kanak dan Orang Muda(Pekerjaan) 1966(Akta 350); Seksyen 29A Akta Pendidikan 1996(Akta550).

Umur Minimum untuk Kerja Berbahaya

Kadar umur minimum untuk kerja berbahaya adalah 18 tahun memandangkan Akta 350 telah menyatakan bahawa “Tiada kanak-kanak atau orang muda boleh, atau dikehendaki atau dibenarkan untuk menjadi, terlibat dalam apa-apa kerja yang berbahaya, atau mana-mana pekerjaan yang lain daripada yang dinyatakan dalam seksyen ini “.

Kerja berbahaya bermaksud “apa-apa kerja yang telah diklasifikasikan sebagai kerja berbahaya kepada penilaian risiko yang dijalankan oleh pihak berkuasa keselamatan dan kesihatan yang ditetapkan oleh Menteri.”

Akta ini seterusnya menyatakan bahawa “Tiada kanak-kanak atau orang muda boleh, atau dikehendaki atau dibenarkan untuk menjadi, terlibat dalam apa-apa sebaliknya pekerjaan yang terlibat dalam peruntukan Akta Kilang dan Jentera 1967 (Akta 139), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) atau Akta Bekalan Elektrik 1990 (Akta 447) atau dalam apa-apa pekerjaan yang memerlukan dia untuk bekerja bawah tanah “.

Kanak-kanak di bawah umur 15 tahun tidak dibenarkan untuk:

i. bekerja antara di antara pukul 8 malam dan 7 pagi;

ii. bekerja untuk lebih 3 jam berturut-turut tanpa tempoh rehat (sekurang-kurangnya 30 minit);

iii. bekerja lebih daripada 6 jam sehari; jika kanak-kanak yang menghadiri sekolah, jumlah kerja dan persekolahan tidak boleh melebihi 7 jam sehari; dan

iv. memulakan kerja tanpa tempoh rehat sekurang-kurangnya 14 jam berturut-turut.

Jenis-jenis pekerjaan yang dibenarkan untuk kanak-kanak adalah termasuk:

a. pekerjaan yang melibatkan kerja-kerja ringan sesuai dengan kapasiti;

b. pekerjaan dalam hiburan awam yang ditetapkan di bawah lesen;

c. pekerjaan yang memerlukan kanak-kanak untuk melakukan kerja-kerja di sekolah, institusi latihan ;

d. pekerjaan sebagai perantis.

Orang muda yang berumur di antara 15 dan 18 tahun tidak dibenarkan untuk:

  1. bekerja antara pukul 8 malam dan 6 pagi;
  2. bekerja lebih daripada 4 jam berturut-turut tanpa tempoh rehat
    (sekurang-kurangnya 30 minit);
  3. bekerja lebih daripada 7 jam sehari; jika menghadiri sekolah, jumlah kerja dan persekolahan jam tidak boleh melebihi 8 jam sehari; dan
  4. memulakan kerja tanpa tempoh rehat sekurang-kurangnya 12 jam berturut-turut.

Jenis-jenis pekerjaan yang diluluskan untuk orang muda adalah termasuk:
a. semua pekerjaan yang diluluskan untuk kanak-kanak seperti di atas;

b. apa-apa pekerjaan yang sesuai dengan keupayaan orang muda sama ada dijalankan oleh keluarganya atau tidak;

c. pekerjaan sebagai pembantu rumah;

d. pekerjaan dalam kegiatan perusahaan (sesuai dengan kapasitinya);

e. pekerjaan di mana-mana pejabat, kedai (termasuk hotel, bar, restoran dan gerai), gudang, kilang, bengkel, kedai, rumah penginapan, teater, panggung wayang, kelab atau persatuan.

Seseorang wanita muda boleh mengambil bahagian dalam apa-apa pekerjaan di hotel, bar, restoran, atau kelab sekiranya pertubuhan tersebut adalah di bawah pengurusan atau kawalan ibu atau bapa atau penjaganya .

Dia hanya boleh bekerja di sebuah kelab (yang tidak diuruskan oleh ibu bapanya atau penjaga) dengan kelulusan Ketua Pengarah.

Menteri boleh, melalui perintah, melarang mana-mana kanak-kanak atau orang muda daripada terlibat atau dalam mana-mana guna tenaga (yang dibenarkan di bawah Akta) jika dia berpuas hati pekerjaan tersebut akan memudaratkan kepentingan kanak-kanak atau orang muda.

Sumber:Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda(Pekerjaan) 1966 (Akta 350)

Peraturan berkenaan Kanak-kanak di Tempat Kerja

  • Kanak-kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) 1966 (Akta 350) / Children and Young Persons (Employment) Act 1966 (Act 350)
  • Pendidikan 1996 (Akta 550) / Education Act 1996

Sumber rujukan:

  1. Gajimu.my – Bawah Umur dan Belia