Undang-Undang Buruh – Larangan Terhadap Buruh Paksa

Larangan terhadap Buruh Paksa dan Wajib

Buruh paksa dan wajib dilarang di bawah Perlembagaan Persekutuan dan Kanun Keseksaan 1936. Selaras dengan Artikel 6 Perlembagaan Persekutuan , tiada seorang pun boleh ditahan sebagai hamba abdi.

Ia melarang segala bentuk kerja paksa dan Parlimen boleh melalui undang-undang membuat peruntukan mengenai perkhidmatan wajib bagi maksud-maksud negara.

Walau bagaimanapun , kerja atau perkhidmatan yang dikehendaki daripada seseorang sebagai akibat daripada sabitan pesalah seperti diputuskan oleh mahkamah tidak dianggap sebagai buruh paksa  dengan syarat kerja atau perkhidmatan itu dijalankan di bawah pengawasan dan kawalan suatu pihak berkuasa.

Kerja paksa juga dilarang di bawah Seksyen 374 Kanun Keseksaan.

Sumber: Artikel 6 Perlembagaan Persekutuan 1957, Seksyen 374 Kanun Keseksaan(Akta 574).

Kebebasan untuk Bertukar dan Berhenti Kerja

Pekerja mempunyai kebebasan untuk bertukar kerja dan memiliki hak untuk berhenti setelah mengemukakan notis dipersetujui. Tempoh minimum notis adalah seperti berikut:
i. Empat minggu jika tempoh penggajian kurang daripada dua tahun;

ii. Enam minggu jika pekerja telah bekerja selama dua tahun atau lebih tetapi kurang daripada lima tahun; dan

iii. Lapan minggu jika pekerja telah bekerja selama lima tahun atau lebih.

Sumber: Seksyen 12 Akta Kerja 1955(Akta 265)

Keadaan Kerja yang Tidak Berperikemanusiaan

Secara umumnya, jumlah jam kerja adalah 8 jam sehari dan 48 jam seminggu. Tempoh maksimum untuk kerja lebih masa adalah 104 jam sebulan seperti yang tertera di Akta Kerja dan , Peraturan-peraturan Kerja(Had Kerja Lebih Masa) 1980.

Peruntukan yang lebih kurang juga boleh didapati di dalam Akta Kerja yang
menyatakan bahawa, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan dalam Seksyen 60A ( 2 )), tiada majikan boleh menghendaki mana-mana pekerja di bawah apa-apa keadaan untuk bekerja lebih daripada dua belas jam sehari.

Sumber: Seksyen 60 A Akta Kerja 1955(Akta 265).

Peraturan berkenaan Buruh Paksa

  • Kerja 1955 (Akta 265) / Employment Act 1955(Act 265)
  • Perlembagaan Persekutuan 1957 / Federal Constitution of Malaysia 1957
  • Kanun Keseksaan 1936 (Akta 574) / Penal Code 1936 (Act 574)

 

 

 

 

 

 

 

Sumber rujukan:

  1.  Gajimu.my – Buruh Paksa