Undang-undang Buruh – Pampasan

Pampasan Kerja Lebih Masa

Peraturan umum untuk waktu kerja maksimum adalah 8 jam sehari dan 48 jam seminggu. Jumlah jam  untuk kerja lebih masa  adalah maksimum 104 jam sebulan seperti yang dinyatakan dalam Akta 265  dan Peraturan-peraturan Kerja (Had Kerja Lebih Masa) 1980.

Seseorang pekerja boleh bekerja had jam dalam beberapa situasi.Antaranya ialah  terlibat dalam kerja prestasi yang penting untuk kehidupan masyarakat atau  kerja yang dilakukan oleh perkhidmatan perlu sebagaimana yang ditakrifkan di bawah Akta Perhubungan Perusahaan 1967.

Apa-apa kerja lebih masa yang dilakukan melebihi daripada waktu bekerja biasa , pekerja itu dibayar pada kadar sekurang-kurangnya satu setengah kali kadar setiap jam beliau gaji. Jika kerja lebih masa yang dilakukan pada hari rehat mingguan , pembayaran adalah dua kali kadar gaji sejam dan dalam kes cuti umum , pembayaran itu dinaikkan kepada tiga kali kadar gaji sejam.

Berkenaan dengan kanak-kanak dan remaja bekerja, akta yang terlibat adalah Akta Kanak-kanak dan Orang Muda (Pekerjaan)1966(Akta 350). Peraturan umum waktu kerja untuk kanak-kanak adalah bahawa kanak-kanak tidak dibenarkan untuk bekerja lebih daripada 6 jam sehari, atau jika kanak-kanak itu ke sekolah, untuk tempoh yang bersama-sama dengan masa yang dia menghabiskan menghadiri sekolah, melebihi tujuh jam.

Sementara itu, bagi orang muda, orang muda tidak boleh bekerja lebih daripada tujuh jam dalam satu hari atau jika orang muda sedang menghadiri sekolah, untuk tempoh yang bersama-sama dengan masa yang dia menghabiskan menghadiri sekolah, untuk tempoh yang bersama-sama dengan masa yang dia membelanjakan menghadiri sekolah, melebihi lapan jam.

Sumber:

Seksyen 59, 60A(1), 60 A(4)(a), 60 A(3)(a) dan 60 D Akta Kerja 1955(Akta 265)

Peraturan 2 dan Peraturan-peraturan Kerja (Had Kerja Lebih Masa) 1980

Seksyen 5 dan 6 Akta Kanak-kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) 1966(Akta 350)

Kerja Malam

Undang-undang di Malaysia berkenaan pampasan kerja malam adalah tidak dinyatakan dengan jelas.

Pampasan untuk Cuti /Hari Rehat

Akta Kerja 1955 mempunyai peruntukan mengenai cuti pampasan dalam situasi pekerja yang bekerja pada hari cuti umum . Mana-mana hari boleh digantikan dengan satu atau lebih daripada enam cuti umum yang diwartakan melalui perjanjian antara majikan dan pekerja.

Jika mana-mana hari cuti umum yang diwartakan atau mana-mana hari lain diganti dengannya jatuh pada hari di mana pekerja sedang bercuti sakit atau cuti tahunan yang pekerja itu berhak di bawah Akta ini, atau mengalami hilang upaya bersifat sementara, maka majikan hendaklah memberikan hari yang lain sebagai cuti berbayar untuk menggantikannya.

Tiada peruntukan berkenaan penggantian cuti yang boleh dilakukan jika pekerja bekerja pada hari cuti mingguan.

Sumber: Seksyen 60 D Akta Kerja 1955(Akta 265)

Pampasan Hari Rehat Mingguan/ Cuti Umum

Akta Pekerjaan 1955 mempunyai peruntukan mengenai pampasan dalam bentuk kewangan jika pekerja yang bekerja pada hari cuti umum atau hari rehat mingguan.

 

Bekerja pada Hari Rehat

Jika seseorang pekerja itu  bekerja pada hari rehat, dia dibayar seperti berikut:

i. gaji satu hari jika dia bekerja kurang daripada separuh waktu biasa kerja harian; dan

ii. gaji dua hari jika dia bekerja lebih daripada separuh tetapi kurang daripada jumlah jam kerja harian

Jika seseorang pekerja itu bekerja  pada hari rehat, di mana gaji dibayar mengikut dia dibayar seperti berikut:

i. gaji setengah hari jika dia bekerja kurang daripada separuh waktu biasa kerja harian; dan

ii. gaji satu hari jika dia bekerja lebih daripada separuh tetapi kurang daripada jumlah jam kerja harian

Bekerja pada Cuti Umum

Jika seseorang pekerja yang  bekerja pada hari cuti umum, dia dibayar jumlah tambahan sebagai gaji cuti walaupun tempoh bekerja adalah kurang daripada jam kerja harian.Jumlah tersebut adalah seperti berikut:

i. gaji dua hari jika dibayar pada setiap jam, harian, mingguan, bulanan atau kadar lain yang seumpamanya; atau

ii. Dua kali (biasa) kadar per piece jika dibayar pada kadar piece

Jika pekerja bekerja pada hari cuti umum dan melebihi jumlah jam hariannya, dia akan dibayar seperti berikut :

i. Sekurang-kurangnya tiga kali ganda setiap jam daripada gajinya jika dibayar pada setiap jam atau kadar lain yang seumpamanya; atau

ii. tiga kali (biasa) kadar per piece jika dibayar pada kadar piece

Sumber:

Seksyen 60 D Akta Kerja 1955(Akta 265)

Peraturan mengenai Pampasan

  • Kerja 1955 (Akta 265) / Employment Act 1955(Act 265)
  • Peraturan-peraturan Kerja (Had Kerja Lebih Masa) 1980 / Employment (Limitation of Overtime Work) Regulations 1980
  • Kanak-kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) 1966 (Akta 350) / Children and Young Persons (Employment) Act 1966 (Act 350)

 

 

 

 

 

 

Sumber rujukan:

  1. Gajimu.my – Pampasan