Undang-undang Buruh – Cuti Sakit & Faedah Kecelakaan ketika Kerja / Hilang Upaya

Faedah Kecelakaan ketika Kerja/ Hilang Upaya

Faedah ini telah diletakkan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan diuruskan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO).Jika wujudnya perjanjian antara majikan dan pekerja, maka perlindugan pekerja berpendapatan lebih daripada RM 3,000 sebulan boleh dibuat secara sukarela.

Bolehlah dikatakan bahawa, pekerja dan majikan adalah mereka yang menyumbang kepada skim ini. Terdapat dua kategori yang boleh disentuh iaitu bencana kerja dan pencen ilat.

Kategori pertama adalah untuk pekerja-pekerja yang berada di bawah umur 60 tahun kecuali bagi mereka yang telah mencapai 55 tahun dan tidak membuat sebarang sumbangan terlebih dahulu.

Photo by ELEVATE on Pexels.com

Dalam kes ini, kadar sumbangan adalah 1.75% dan 0.5% daripada gaji bulanan pekerja. Kategori kedua adalah untuk pekerja yang berumur 60 tahun dan masih bekerja. Dalam kes ini, sumbangan itu dibayar sepenuhnya oleh majikan dan 1.25% daripada gaji bulanan.

Kemalangan mestilah terbit daripada dan ketika pekerjaan. Kemalangan yang berlaku ketika pekerja berulang-alik ke dan dari tempat kerja juga dilindungi selepas laporan polis.

Seorang pekerja berhak mendapat faedah hilang upaya sementara jika telah disahkan oleh doktor perubatan bahawa pekerja itu tidak sesuai untuk melakukan kerja sekurang-kurangnya empat hari.

80% daripada purata gaji harian orang yang diinsuranskan dalam tempoh enam bulan sebelum kecacatan itu akan mula dibayar ketika pekerja cuti sakit. Minimum faedah harian adalah RM 30 manakala maksimumnya adalah RM 105,33 .

Sekiranya berlaku hilang upaya separa yang kekal, peratusan pencen penuh dibayar mengikut tahap ketidak upayaan.  Jika kecacatan itu dinilai sebagai kurang daripada 20%, feadah itu boleh dibayar secara sekaligus.

Jika kecacatan adalah sekurang-kurangnya 20%, faedah bulanan boleh mencecah sehingga faedah 20% yang dibayar sekaligus. Dalam kes hilang upaya kekal pula, 90% daripada purata gaji harian orang yang diinsuranskan akan dibayar sebagai faedah. Minimum faeadah harian adalah RM 30 manakala jumlah maksimum adalah RM 118.50.

Dalam kes bencana kerja yang menyebabkan maut, faedah akan dibayar kepada orang tanggungan termasuk balu, duda dan kanak-kanak (di bawah umur 21). Jika tidak ada tanggungan serta-merta, iaitu, bukan janda, duda atau anak, faedah orang tanggungan hendaklah dibayar kepada ibu yang menjadi balu dan orang tanggungan yang lain sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan (b) takrif “orang tanggungan” dalam seksyen 2 mengikut kadar dan selama tempoh yang dinyatakan dalam Jadual Keempat.

Dalam erti kata lain, faedah yang boleh diberikan kepada adik-beradik (adik-beradik), ibu bapa serta datuk dan nenek (jika ibu bapa orang yang diinsuranskan adalah si mati). 60% daripada faedah harian penuh akan dibayar kepada balu dan 40% kepada anak-anak yang belum berkahwin di bawah 21 (sehingga selesai ijazah sarjana, tiada had dalam kes kurang upaya). 60% daripada faedah harian dibayar dalam kes anak-anak yatim penuh.

Faedah setiap hari secara penuh adalah 90% daripada purata gaji harian orang yang diinsuranskan dalam tempoh enam bulan sebelum kematian. Faedah harian minimum adalah RM 30 manakala faedah harian maksimum adalah RM  118.50.

Jika tidak ada balu, duda atau anak-anak, 40% daripada faedah harian yang dibayar kepada ibu bapa (kepada datuk dan nenek jika ibu bapa si mati) dan 30% kepada saudara-saudara yang belum berkahwin di bawah umur 21 tahun.

Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 merangkumi pekerja tempatan, pekerja asing pula dilindungi dibawah Akta Pampasan Pekerja 1952.Bermula pada tahun 1993, peruntukan di bawah 1952 terpakai kepada pekerja asing sahaja.

Semua pekerja asing (tidak dilindungi di bawah PERKESO) yang pendapatan kurang daripada RM 500 sebulan serta semua pekerja manual tanpa mengira umur mereka dilindungi di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952.

Mengikut Akta ini, ia adalah wajib untuk  semua majikan asing memastikan semua pekerja yang diambil bekerja adalah melalui Skim Pampasan Pekerja Asing (SPPA). Terma polisi hendaklah diluluskan oleh Ketua Pengarah Buruh, seperti yang dikehendaki oleh Perenggan 7 dalam Perintah Pampasan Pekerja (Skim Pampasan Pekerja Asing) (Insurans) 2005.

Faedah berikut boleh didapati melalui syarikat insurans:

i. RM 18,000 atau 60 kali gaji bulanan mengikut mana yang kurang dalam kes kematian akibat kemalangan  atau  penyakit;

ii. RM 23,000 atau 60 atau 84 kali gaji bulanan (bergantung kepada umur pekerja), mengikut mana yang kurang dalam kes hilang upaya kekal;

iii. RM 165 atau satu pertiga daripada gaji bulanan (sehingga 60 bulan), yang mana lebih rendah untuk  hilang upaya sementara; dan

iv.RM  1000 jika pekerja si mati tidak mempunyai tanggungan.

Sumber: Seksyen 15-30 Akta Keselamtan Sosial Pekerja 1969, Seksyen 8 Akta Pampasan Kerja 1952 dan Perintah Pampasan Pekerja (Skim Pampasan Pekerja Asing) (Insurans) 2005

Sumber rujukan:

  1. Gajimu.my – Faedah Kecelakaan ketika Kerja / Hilang Upaya