Undang-undang Buruh – Cuti Tahunan dan Cuti

Cuti Berbayar

Tempoh umum untuk cuti tahunan adalah antara 8 hingga ke 16 hari setiap dua belas bulan bergantung kepada tempoh pekerja bekerja untuk majikan tersebut seperti yang tertera di dalam Akta Kerja 1955.

Seseorang pekerja akan layak untuk cuti tahunan jika dia bekerja bersama majikan berterusan selama 12 bulan. Pekerja itu tidaklah layak untuk bercuti tahunan jika dia tidak menghadirkan diri tanpa kebenaran majikan dan alasan munasabah selama 10 % daripada hari bekerja sepanjang 12 bulan tersebut.

Jumlah cuti tahunan adalah meningkat dengan tempoh perkhidmatan  bersama majikan, seperti yang dinyatakan dalam seksyen 60E (1) Akta Kerja 1955. Seperti yang telah dinyatakan oleh seksyen itu, seseorang pekerja berhak mendapat cuti tahunan berbayar selama lapan hari setahun untuk mereka yang bekerja kurang daripada dua tahun bersama majikan,  dua belas hari setahun untuk tempoh perkhidmatan yang lebih daripada dua tahun kurang daripada lima tahun dan enam belas hari setahun untuk mereka berkhidmat dengan majikan selama lima tahun atau lebih.

Seseorang pekerja berhak mendapatkan cuti tahunan sebelum penamatan kontrak dan undang-undang membolehkan bayaran ganti cuti (pada kadar gaji biasa bagi setiap hari cuti tersebut ) jika kontrak pekerjaan telah ditamatkan oleh salah satu pihak sebelum cuti  itu diambil oleh pekerja. Bayaran sebagai ganti cuti yang wujud adalah  jika kontrak pekerjaan tidak ditamatkan atas alasan salah laku

Sumber:
Seksyen 14(1)(a) dan 60 E Akta Kerja 1955(Akta 265)

Photo by Public Domain Pictures on Pexels.com

Bayaran pada Cuti Umum

Cuti umum boleh dirujuk dalam dua akta iaitu Akta Kerja 1955 dan Akta Cuti 1951. Di bawah Jadual Pertama Akta 396 , cuti umum adalah

 1. Hari Keputeraan Nabi Muhammad ,
 2. Hari Kebangsaan ,
 3. Tahun Baru Cina ,
 4. Hari Wesak ,
 5. Hari Keputeraan Yang di- Pertuan Agong ,
 6. Hari Raya Puasa ,
 7. Hari Raya Haji ,
 8. Deepavali
 9. Hari Krismas.

 

Di bawah Akta Kerja 1955,cuti-cuti umum adalah

 1. Hari Kebangsaan,
 2. Hari Keputeraan Yang di- Pertuan Agong,
 3. Hari Keputeraan Raja atau Yang di- Pertua Negeri, mengikut mana-mana yang berkenaan, bagi Negeri di mana pekerja sepenuhnya atau sebahagian besarnya bekerja di bawah kontrak perkhidmatan atau Hari Wilayah Persekutuan , jika pekerja sepenuhnya atau sebahagian besarnya bekerja di Wilayah Persekutuan
 4. Hari pekerja.
 5. Hari-hari lain yang telah diwartakan sebagai hari cuti dalam setahun di bawah Akta 396.

 

Cuti umum akan dibayar pada kadar biasa pekerja gaji, kecuali jika pekerja itu tidak menghadiri kerja pada hari bekerja sebaik sahaja sebelum atau tamat cuti umum tanpa kebenaran majikannya ( melainkan jika dia mempunyai alasan yang munasabah bagi ketidakhadirannya).

Sumber:Seksyen 60 D Akta Kerja 1955(Akta 265); Jadual Pertama Akta Cuti 1951(Akta 396)

Hari Rehat Mingguan

Secara umumnya, Akta Kerja 1955 menyatakan bahawa setiap pekerja dibenarkan satu hari(24 jam) rehat sepenuhnya dalam seminggu. Dalam hal seseorang pekerja yang terlibat dengan syif bekerja apa-apa tempoh berterusan yang tidak kurang daripada tiga puluh jam  menjadi hari rehat sewajarnya.

Sumber: Seksyen 59 Akta Kerja 1955(Akta 265)

Peraturan mengenai Cuti Tahunan dan Cuti

 • Kerja 1955 (Akta 265) / Employment Act 1955(Act 265)
 • Jadual Pertama Akta Cuti 1951(Akta 396) / First Schedule of Holiday Act 1951(Act 396)

Sumber rujukan:

 1. Gajimu.my – Cuti Tahunan dan Cuti

Berkaitan

Join 4,781 other subscribers