Kerjaya – Bagaimana Memohon Sebagai Seorang Juru X- Ray ?

Juru X-ray merupakan seorang anggota profesional kesihatan bersekutu yang menggunakan X-ray untuk menghasilkan imej bagi tujuan diagnosis seseorang pesakit. Juru X-ray menggunakan pelbagai jenis mesin X-ray untuk menghasilkan imej, antaranya ialah mesin radiografi am, imbasan CT, MRI dan fluoroskopi.

Memohon Kerjaya Juru X-ray

Untuk memohon sebagai seorang Juru X-ray dengan kerajaan, seseorang yang mempunyai kelayakan boleh mengisi borang secara atas talian di laman sesawang Suruhanjaya Perkhidmatan Awam iaitu http://www.spa.gov.my.

Syarat Lantikan

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

1. Lantikan Ke Gred U29

 • Diploma Radiografi atau Radioterapi daripada institusi-institusi latihan Kementerian Kesihatan Malaysia yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau GRED U29 [ Gaji Permulaan : RM1,687.59 ]

 • Diploma daripada Society of Radiographer United Kingdom yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

2. Lantikan Ke Gred U41

 • Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf olah kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. GRED U41 [ Gaji Permulaan : RM2,260.00 ]

 • Senarai bidang yang dipertimbangkan bagi lantikan ke Gred U41:

  • Diagnostik – Sarjana Muda Pengimejan Diagnostik & Radioterapi (UKM), Sarjana Muda Radiografi dan Pengimejan Diagnostik (UIAM), Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (UiTM).

Deskripsi Tugas

1.  Juru X-ray Gred U29

 • Tanggungjawab klinikal

 • Aspek pengurusan organisasi

 • Perlindungan sinaran terhadap pesakit, orang awam dan staf.

 • Memastikan kualiti imej yang dihasilkan.Pendidikan dan latihan.

 • Teknologi terkini:

  • Mengikuti perkembangan terkini pengimejan diagnostik.

2.  Juru X-ray Gred U41

 • Fungsi Klinikal

  • Menyemak dan meneliti permohonan pemeriksaan radiografi dan menentukan projeksi.

  • Memberi penerangan yang jelas kepada pesakit tentang pemeriksaan dan persediaan yang diperlukan mengikut arahan yang ditetapkan.

  • Melakukan pemeriksaan radiografi mengikut permohonan yang dibuat oleh doktor yang merawat pesakit.

 • Fungsi Penjagaan Peralatan dan Kawalan Mutu

  • Menggunakan pengetahuan elektronik basik dan fizik dalam tugas radiografi seperti membuat trouble-shooting jika perlu sebelum melaporkan kerosakan.

  • Menjalankan ujian peralatan mengikut jadual yang ditetapkan.

 • Fungsi Pengurusan

  • Memantau dan memastikan pengekalan mutu perkhidmatan radiologi yang tinggi.

 • Latihan dan Penyelidikan

  • Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelatih Juru X-ray semasa penempatan klinikal.

  • Menyelaras aktiviti penyelidikan yang dikenalpasti dengan menyediakan bahan literature review dan menyediakan metodologi penyelidikan dan informasi berkaitan teknik penyelidikan.

 • Tugas-Tugas Lain

  • Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan ketua jabatan dan pegawai atasan.

Tempat Bertugas

Anda boleh ditempatkan bertugas di mana-mana fasiliti kesihatan kerajaan seperti hospital kerajaan atau klinik kesihatan kerajaan. [1]

Sumber rujukan:

 1. Portal Rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia, http://www.spa.gov.my/Portal/Deskripsi_Tugas/Diploma/4970

 2. Portal MyHealth

Follow & Subscribe Newsletter

Join 4,691 other subscribers


Berkaitan