Siapakah Asnaf @ Penerima Yang Layak Terima Zakat ?

Berikut adalah bantuan-bantuan yang disediakan oleh Lembaga Zakat Selangor kepada asnaf-asnaf berikut:

Asnaf Fakir dan Miskin

 

  • Bantuan Kewangan Bulanan

 

  • Bantuan Keperluan Pendidikan

 

  • Saguhati Hari Raya

 

  • Pembinaan Rumah Individu

 

  • Bantuan Makanan Bulanan

 

  • Pembinaan rumah individu

 

  • Kursus dan Latihan

 

  • Bantuan Yuran Sekolah Rendah/Menengah
 

  • Biasiswa Pelajaran

 

  • Bantuan Sewa Rumah

 

  • Bantuan kewangan bulanan

 

  • Bantuan Modal Perniagaan

 

  • Membaik Pulih Rumah

 

  • Bantuan Perubatan

 

  • Bantuan Pengurusan Jenazah

Asnaf Muallaf

 

  • Saguhati Hari Raya

 

  • Bantuan Kewangan Bulanan

 

  • Elaun Kehadiran Kelas Agama Asas

 

  • Bantuan Sewa Rumah

 

  • Dermasiswa Muallaf

 

  • Bantuan Perkahwinan

 

  • Bantuan Umum Pelajaran

 

  • Pembinaan Rumah Individu
 

  • Saguhati Galakan Saudara Baru

 

  • Bantuan Modal

 

  • Bantuan Perubatan Muallaf

 

  • Kursus dan Latihan

 

  • Pembinaan Rumah Berkelompok

 

  • Pengurusan Jenazah

 

  • Bantuan Berkhatan

Asnaf Fisabilillah

 

  • Bantuan Kepada Persatuan/Badan Islam

 

  • Bina/Baik Pulih Sekolah Agama

 

  • Dermasiswa Belajar Di Luar Negara

 

  • Program Penerapan Nilai-Nilai Islam

 

  • Dermasiswa Huffaz Al-Quran

 

  • Pembinaan/Baik Pulih Institusi Agama

 

  • Pembinaan Baik Pulih Masjid

 

  • Pembinaan Baik Pulih Surau

 

  • Bantuan Karpet Masjid/Surau
 

  • Pembinaan Baik Pulih Surau Sekolah

 

  • Dermasiswa Kecil Pelajar SAMR/T

 

  • Bantuan Keperluan Sekolah

 

  • Bantuan Peralatan Masjid/Surau

 

  • Bantuan Pendidikan/Penerbitan

 

  • Bantuan Banjir

 

  • Bantuan Kebakaran

 

  • Dermasiswa Pelajar Cemerlang

 

  • Bantuan Ribut

Asnaf Gharimin

 

  • Hutang Rawatan Dialisis

 

  • Hutang Perubatan

 

  • Hutang Kerana Keperluan Hidup
 

  • Pengurusan Jenazah Tanpa Waris

 

  • Hutang Badan/Persatuan

Asnaf Ibni Sabil

 

  • Bantuan Musafir

 

  • Bantuan Tiket Pergi/Balik