Bagaimana Tatacara Mengeluarkan Tauliah Mengajar Agama (MAIK) ?

TATACARA MENGELUARKAN TAULIAH MENGAJAR AGAMA

Seseorang yang ingin memohon tauliah mengajar agama perlu :

  • Mengisi lengkap borang permohonan tauliah mengajar agama
  • Mengemukakan permohonan tersebut di Unit Dakwah Bahagian Agama

* Seseorang calon yang telah mengemukakan permohonan tauliah mengajar agama, akan dipanggil untuk ditemuduga.

JENIS-JENIS TAULIAH MENGAJAR AGAMA

TAULIAH MENGAJAR SEKOLAH AGAMA

akan diberi kepada guru-guru sekolah Yayasan Islam Kelantan (YIK) , Sekolah Rendah Islam dan Pondok.

MENADAH KITAB (HALAQAT)

tauliah ini diberikan kepada individu yang ingin menyampaikan pengajaran agama di surau, madrasah, masjid

FARDU AIN

adalah untuk mengajar perkara-perkara asas dalam pengajian agama dan digunakan untuk mengajar di taman asuhan kanak-kanak dan lain-lain tempat yang selayaknya.

PROSES TEMUDUGA
Seseorang calon yang telah mengemukakan permohonan tauliah mengajar agama, akan dipanggil untuk temuduga tauliah mengajar agama dengan membawa kitab-kitab yang diisi semasa permohonan dibuat dan menjawab soalan-soalan daripada panel temuduga.

TAKLIMAT DAN LAIN-LAIN
Seseorang yang telah berjaya dalam temuduga akan di panggil untuk taklimat tentang susila dan etika pemegang tauliah mengajar agama khususnya tauliah sekolah dan menadah kitab.

Maklumat lanjut boleh layari laman web MAIK (sila klik)