Bagaimana Asas Pertimbangan Had Kifayah ?

Setiap pemohon akan dinilai kelayakannya berdasarkan kadar Had Kifayah yang disediakan. Sekiranya kelayakan pemohon melebihi Had Kifayah, amil mesti mengambil kira kesukaran lain bagi pemohon jika ada untuk turut dipertimbangkan seperti:

  • Status pekerjaan pemohon iaitu sama ada tetap atau sementara.
  • Pemohon atau ahli keluarga menghadapi masalah kesihatan kronik, sakit yang memerlukan kos rawatan berterusan atau kecacatan anggota yang menghalang daripada bekerja secara aktif.
  • Pemohon berumur lanjut atau tidak berupaya bekerja.
  • Pemohon menanggung anak yang ramai
  • Ibu bekerja atau bapa tunggal yang memerlukan tambahan kos penjagaan anak-anak semasa bekerja.
  • Lain-lain kesusahan yang dikenalpasti.

PENDAPATAN ISI RUMAH

Pengiraan pendapatan hendaklah termasuk pendapatan isi rumah. Amil juga hendaklah mengambil kira keselesaan pemohon contohnya dari segi pemakaian telefon bimbit, kad kredit dan sebagainya. Siasatan hendaklah dijalankan ke atas setiap penerimaan pemohonan.